Suomalaisen ruuan edistämiseen pääsihteeri

Hallituksen suomalaisen ruoan edistämisohjelman pääsihteeriksi on valittu filosofian maisteri Marja Innanen. Innanen toimii tällä hetkellä Kansallisen elintarviketalouden laatustrategian eli Laatuketjun koordinaattorina maa- ja metsätalousministeriön maatalousosastolla. Pääsihteerin määräaikainen virkasuhde kestää hallituskauden loppuun 30.4.2011. Pääsihteerin virkaan oli 33 hakijaa.

Suomalaisen ruoan edistämisohjelman ohjausryhmän puheenjohtajaksi on kutsuttu pääjohtaja Jaana Husu-Kallio Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta. Ohjausryhmä, joka koostuu ministeriöiden ja ohjelman osa-alueiden edustajista, nimitetään lähiviikkoina.

Suomalaisen ruoan edistämisohjelma kokoaa ensimmäistä kertaa kaikki ruokaan liittyvät ministeriöt toimimaan suomalaisen ruuan puolesta. Maa- ja metsätalousministeriön toimeenpaneman ohjelman ensisijaisena tavoitteena on suomalaisen ruoan arvostuksen kohottaminen. Arvostuksen kohottamisen kohderyhmänä ovat suomalaiset kuluttajat, ennen kaikkea lapset ja nuoret sekä ruokahankinnoista vastaavat päättäjät. Ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi halutaan myös lisätä eri tahojen yhteistoimintaa lähiruoan ja luomuruoan edistämiseksi, suomalaisen elintarvikesektorin kansainvälistymiseksi, ravitsemuskäyttäytymisen ohjaamiseksi sekä laadun kehittämiseksi.

Ruokaohjelman avulla pyritään käytettävissä olevien resurssien parempaan koordinointiin sekä eri toimijoiden roolien ja käsitteistöjen selkeyttämiseen. Ruokaohjelma toimii hyvässä yhteistyössä muiden aihetta sivuavien politiikkaohjelmien kanssa.

Ruokaohjelman toimintakausi on nykyinen hallituskausi, mutta ohjelma jää elämään toimintojen, yhteistyön, prosessien ja mallien kautta.