Kaj Granö Helteen aluejohtajaksi

Kaj Granö on nimitetty Puutarhaliike Helle Oy:n aluejohtajaksi Närpiön konttoriin. Kaj Granö vastaa Närpiön alueen ja Pohjois-Suomeen alueen viljelijämyynnistä ja sen kehittämisestä. Aikaisemmin Granö on toiminut Närpes Grönsaker Osuuskunnan myyntipäällikkönä.

Kaj Granö har utnämnts till chef för Trädgårdsaffär Helles Närpeskontor.Kaj Granö ansvarar för försäljningen i Närpesområdet och Norra-Finland till yrkesodlare, samtidigt ansvarar han för utvecklingsfrågor. Tidigare har Kaj Granö verkat som försäjlningschef på Andelslaget Närpes Grönsaker