Kasvihuonetuotannon tuki haettava 28.3. mennessä

Kasvihuonetuotannon tuen viimeinen hakupäivä on 28.3.2008. Samaan päivämäärään mennessä on haettava kasvihuoneiden teknisiä vaatimuksia koskeva poikkeuslupa. Koska tekniset vaatimukset ovat eräiltä osin muuttuneet, poikkeusta voi hakea kaikkiin teknisiin vaatimuksiin. Kaikkien, joiden kasvihuoneet eivät täytä teknisiä vaatimuksia, on haettava poikkeuslupaa. Tuen ennakko on suunniteltu maksettavaksi viime vuosien tapaan huhtikuussa ja lopullinen erä lokakuussa, kertoo Lea Anttalainen Maaseutuvirastosta.

Kasvihuonetukea on haettava viimeistään 28.3.2008. Haku on tänä vuonna normaalia myöhemmin säädösten myöhäisestä voimaantulosta johtuen. Tukihakemus postitetaan tukea viime vuonna hakeneille maaliskuun alussa. Hakemuslomake löytyy jo helmikuun lopulla lomakesivulta (http://lomake.mmm.fi) numerolla 109. Hakemus toimitetaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolle ja Ahvenanmaalla Ahvenanmaan lääninhallitukselle.

– Tuen ehtoihin on tehty muutamia tarkennuksia, sanoo Anttalainen.

– Esimerkiksi viljelysuunnitelma on laadittava kalenteriviikon tarkkuudella sekä sen muutoksista on ilmoitettava tukea käsittelevälle viranomaiselle viimeistään 3 työpäivää ennen muutosta.

Paikkakunnan tavanomaiseen viljelytapaan kasvihuonetuotannossa kuuluu nyt myös varautuminen tuotettavan sadon kauppakunnostukseen esimerkiksi hankkimalla riittävä määrä pakkaustarvikkeita. Kansallisten tukien yläikäraja on noussut 68 vuoteen. Maatalousyrittäjien eläkelainsäädännössä tarkoitettu vanhuuseläke rajoittaa hakijan tukikelpoisuutta.

– Kasvihuoneiden teknisiä vaatimuksia on lisätty. Tukikelpoisten kasvihuoneiden tulee olla varustettu harjatuuletusluukuilla tai ulkoilmaan johtavalla koneellisella tuuletuksella taikka koneellisella jäähdytysjärjestelmällä. Lisäksi pitkän viljelykauden tukikelpoisissa huoneissa tulee olla keinovalotus, jos kasvihuoneissa viljellään vihanneksia lokakuun 30 päivän jälkeen, selvittää Anttalainen.

Vuonna 2008 kaikkien niiden tuenhakijoiden, joiden kasvihuoneet eivät täytä teknisiä vaatimuksia, on haettava poikkeuslupaa. Poikkeuslupaa voi hakea muistakin vaatimuksista kuin yksinkertaisen muovin käytöstä. Poikkeuslupa myönnetään vain vuodelle 2008. Poikkeuslupaa on haettava viimeistään 28.3.2008 Maaseutuvirastosta.

Parhaillaan lausunnolla olevassa hallituksen esityksessä maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta on esitetty, että mahdollisuus hakea poikkeuslupaa kasvihuoneiden teknisistä vaatimuksista lopetettaisiin tukivuoden 2008 jälkeen. Asiasta tiedotetaan tarkemmin, kun lainmuutos tulee voimaan.

Kasvihuonetuen ennakon maksu on näillä näkymin huhtikuun lopulla. Ennakon maksuun voi tulla viivästyksiä, jotka johtuvat hakijan hakemasta poikkeusluvasta. Vuoden 2008 tukiratkaisun mukaan tuki on A ja B-tukialueilla ja C-tukialueilla erisuuruinen.