Maataloustulo nousi lähes 10 prosenttia

Maataloustulo nousi viime vuonna vajaat kymmenen prosenttia edellisestävuodesta, kertoo MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) maa- japuutarhatalouden kokonaislaskelma. Vuoden 2007 maataloustulo ylsi 988 miljoonaaneuroon, kun se vuonna 2006 jäi noin 900 miljoonaan euroon. Avomaanvihannestuotannon arvo nousi selvästi, mutta kasvihuonetuotannon huono kehitys heikensi puutarhatalouden tuottoja.

Puutarhatuotannosta saatavat tuotot nousivat edellisvuodesta vain runsaat puoliprosenttia. Avomaan tuotannon arvo nousi selvästi, mutta kasvihuonetuotannontuotto laski yli neljä prosenttia. Marja- ja omenasato jäi keskinkertaiseksi.Sateisten säiden myötä harmaahome pilasi osan mansikkasadosta. Edellisvuottakorkeampi mansikan hinta tosin kompensoi osan sadonmenetyksistä.

Maataloustulo, joka mittaa maatalousyrittäjien omalle työlleen ja omallepääomalleen saamaa korvausta, kohosi ensimmäisen kerran sitten vuoden 2002jälkeen. Noususta huolimatta maataloustulo jäi vuonna 2007 edelleen lähes 14prosenttia alemmaksi kuin vuonna 2002.

Rehukustannukset söivät tuottoja

Nousun taustalla on tuottajahintojen nousu sekä kasvinviljely- ettäkotieläintuotannossa. Maa- ja puutarhatalouden tuet sitä vastoin pieneniväthiukan edellisvuodesta.

Kustannusten nopea kohoaminen jatkui viime vuonna ja nakersi lähes kaksikolmasosaa tuoton kasvusta. Kokonaiskustannukset nousivat yli viisi prosenttialähes 3,3 miljardiin euroon. Kustannuksia kohottivat erityisestirehukustannukset, joissa nousu oli erityisen voimakasta vuoden 2007 lopussa.Myös rakentamisen hinnat nousivat edelleen yleistä inflaatiovauhtia nopeammin.Lisäksi yleinen korkotason nousu sekä kasvava velkakanta lisäsivätkorkokustannuksia.

Viljatuotoissa hurja kasvu

Maa- ja puutarhatalouden kokonaistuotto oli MTT:n laskelman mukaan viime vuonnarunsaat 4,3 miljardia euroa, mikä on lähes seitsemän prosenttia enemmän kuinedellisvuonna. Tuottoa kasvattivat erityisesti viljan, maidon, lihan jakananmunien tuottajahintojen nousu.

Viljojen myyntituotot lähes kaksinkertaistuivat vuonna 2007. Tuottoja nostivatsekä hyvän sadon seurauksena suuri markkinoille tullut viljamäärä että yli 50prosenttia noussut keskihinta. Viljan hintojen odotetaan pysyvän korkeana myöskuluvana vuonna, sillä tarjontaa on maailmalla niukasti suhteessa kysyntään.

Sianlihasta maksettiin vuonna 2007 keskimäärin viisi prosenttia, naudanlihastaneljä prosenttia ja siipikarjanlihasta kaksi prosenttia korkeampaa hintaa kuinedellisvuonna. Tuottoja kasvattivat lisäksi sian- ja siipikarjalihantuotannonkasvu.

Maidon tuottajahinnan kahdeksan prosentin nousu kasvatti maidosta saataviamyyntituloja lähes kuudella prosentilla, vaikka tuotantomäärä jäi kaksiprosenttia edellisvuotta alemmaksi.