Venäjän elintarvikeviranomaisiin luottamuspula

Venäjän elintarvikevalvonta on periaatteessa laajaa ja yksityiskohtaista, Mikkelin ammattikorkeakoulun tuoreessa tutkimuksessa todetaan. Venäjän nykyistä elintarvikelainsäädäntöä pidetään varsin kattavana ja riittävänä takaamaan elintarvikkeiden turvallisuus maassa.

Luottamus Venäjän viranomaisten harjoittaman valvonnan tehokkuuteen ja tasapuolisuuteen on kuitenkin alhainen. Erityisesti suomalaiset pitävät viranomaisten harjoittamaa korruptiota koko Venäjän elintarviketurvallisuuden suurimpana ongelmana.

Valvonnan ongelmia ovat myös eri organisaatioiden toimintojen päällekkäisyys ja valvonnan byrokraattisuus. Kaikki voimassa olevat määräykset eivät myöskään vastaa tämän päivän olosuhteita.

Valvontavastuu yhä enemmän elintarvikeyrityksille

Niin yritysten kuin viranomaistahojen edustajat ovat yhtä mieltä siitä, että Venäjän elintarviketurvallisuutta voidaan parhaiten edistää siirtämällä valvontavastuuta yhä enemmän elintarvikeyrityksille itselleen.

Yritystensisäisen tuotannonvalvontajärjestelmän kehittämisen katsotaan vaikuttaneen myönteisesti elintarviketurvallisuuteen.

Tärkeänä nähdään myös elintarvikelainsäädännön ja valvontakäytäntöjen yhä pidemmälle menevä harmonisointi Euroopan Unionin säädösten kanssa.

Tutkimuksessa haastateltiin Venäjällä toimivien suomalaisten ja venäläisten elintarvikeyritysten edustajia sekä venäläisiä viranomaisia ja elintarvikealan asiantuntijoita.

Tutkimus on osa Mikkelin ammattikorkeakoulun toteuttamaa suomalais-venäläistä elintarviketurvallisuushanketta. Tutkimuksen on tehnyt hankkeen Venäjä-asiantuntija, MMM Johanna Logrén. (Finfood)

Lähde:
Logrén, J. 2007. Venäjän elintarviketurvallisuus, elintarvikelainsäädäntö ja -valvonta. Tutkimuksia ja raportteja A30. Mikkelin ammattikorkeakoulu. 163 s.