Kasvinviljely paransi tilojen tulosta

Maatalous- ja puutarhayritysten keskimääräinen kannattavuus parani vuonna 2007. Kannattavuus parani erityisesti kasvinviljelyvaltaisessa Etelä-Suomessa. B-tukialueen keskimääräinen kannattavuus oli paras kaikista tukialueista. Kotieläintuotannon kannattavuus heikkeni, minkä vuoksi kannattavuus aleni pohjoisimmassa Suomessa C3- ja erityisesti C4-tukialueella.

Tiedot perustuvat MTT Taloustutkimuksen vuoden 2006 kannattavuuskirjanpitoaineistosta laskemiin tilakohtaisiin ennusteisiin vuodelle 2007.

Maatalous- ja puutarhayritysten myyntituottojen ja tukien summa, kokonaistuotto, kasvoi noin 6 prosenttia, 110 500 euroon. Kasvu aiheutui myyntituottojen lähes 11 prosentin kasvusta, tukien pysyessä ennallaan. Tukien osuus kokonaistuotosta laski 38 prosenttiin. Kustannukset kasvoivat noin 5 prosenttia, 87 500 euroon. Korvaukseksi yrittäjäperheen työlle ja omalle pääomalle jäi yrittäjätuloa lähes 23 000 euroa, joka oli 13 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.