JEPO vauhditti tuotantoaan

Paikallisten viljelijöiden omistama, keitettyjen tyhjiöpakattujen perunatuotteidenSuomen markkinajohtaja JEPO on nopeuttanut tuotantolinjaansa. Pastörointilaitteenkeitto-osuutta on pidennetty, jälkikypsytysosuus poistettu ja jäähdytysosuuttalyhennetty, kertoo toimitusjohtaja Alf-Håkan Romar.

Romarin mukaan JEPOn korkea- ja tasalaatuiset keitetyt ja tyhjiöpakatut perunatuotteet ovatsaavuttaneet markkinoiden luottamuksen, ja myyntikäyrät ovat kehittyneet erittäinsuotuisasti.

– Nykyinen tuotantolinja on käynyt täydellä teholla joulua edeltävälleviikolle saakka, jolloin aloitettiin vuonna 2000 hankitun NIKO-pastörointilaitteenseitsemän päivää kestäneet muutostyöt.

– Pastörointilaitteen keitto-osuus – jossa perunatuotteet keitetään 96 asteisessa vedessä – pidennetään kaksinkertaiseksi, kun taas jälkikypsymisosuus poistetaan kokonaan ja jäähdytysvaihetta lyhennetään. Perunatuotteiden lopullinen jäähdytys tapahtuu, kuten ennenkin,spiraalijäähdyttimessä, tosin jäähdytysaikaa on hieman pidennetty, selvittää Romar.

– On uskomattoman hauskaa ja jännittävää nähdä, että toimintamme on kantanutmarkkinoilla hedelmää. Syksy oli tuotannollemme haastavaa aikaa. Olen hyvin ylpeätyötovereitteni upeasta työstä – meillä on rautainen työporukka! Muutostyöttarjoavat meille mahdollisuuden kehittää yrityksen eri osastojen välistä yhteistyötäja tähdätä prosessisuuntautuneeseen organisaatioon, sanoo toimitusjohtaja Alf-HåkanRomar.

NIKOn toimitusjohtaja Dieter Schmitz kiittää Jepuan Perunaan luottamuksesta.

– NIKO on vuoden 2007 aikanatoimittanut 37 uutta pastörointilaitetta 12 maahan. Yhtiöllemme on ainamairittelevaa, kun NIKOn tuotteita jo käyttävä asiakas haluaa jatkaa niiden käyttöämyös toimintansa laajentuessa.

JEPOn hallituksen puheenjohtaja Bo-Göran Finskas toteaa, että JEPOn myynnin kasvutarjoaa seudun perunanviljelijöille turvaa, jotta he uskaltavat pitkällä aikavälilläpanostaa perunanviljelyyn.

– Neljännen sukupolven perunanviljelijät voinevat Jepuallaaloittaa perunanviljelytoimintansa suunnittelun. Koska JEPOlla on alueeseen läheisetsiteet, yhtiö kantaa myös vastuunsa niiden ympäristövaikutuksien hoitamisesta, joitaperunanjalostustehtaan kasvavasta tuotannosta seuraa.

Romarin mukaan ympäristöasioiden hoito vastuullisesti ja ennalta ehkäisevästi ontärkeä osa liiketoimintaa.

– Kehitämme toimintaamme ja tuotteitamme siten, ettävoimme välttää ja vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia. Pitkän aikavälintavoitteenamme on olla ympäristöasioissa perunanjalostustehtaiden esikuvana. Kunloppukäyttäjät valitsevat tuotteemme, meidän tulee voida vakuuttaa heidät siitä,että kannamme pitkän aikavälin vastuun ympäristöstä jäteasioissa. Ainutlaatuinenomistusrakenteemme vaatii ja tukee paikallista ympäristötietoista toimintaa.

Jeppo Potatis Ab – Jepuan Peruna Oy on paikallisten perunanviljelijöiden omistama,vuonna 1976 perustettu perunanjalostusyhtiö. Ainutlaatuinen omistusrakenne muodostaaperustan pitkän tähtäimen laatuajattelulle ja asiakassuuntautuneisuudelle. Yritysvalmistaa keitettyjä tyhjiöpakattuja perunatuotteita suurkeittiöille Sous Vide-menetelmällä. Tuotteet myydään markkinointinimellä JEPO. Yhtiö on Suomenmarkkinajohtaja. Tuotteita menee myös vientiin.