Henrik Bos Viheraluerakentajain puheenjohtajaksi

Viheraluerakentajat ry on valinnut uudeksi puheenjohtajaksi vuoden 2008 alusta alkaen puutarhuri, toimitusjohtaja Henrik Bosin Kangasalta. Bos on toisen polven viherrakennusyrittäjä. Hän omistaa Pikon Taimisto Oy –nimisen yrityksen, joka tekee ympäristörakentamista julkisyhteisöille, rakennusliikkeille ja yksityisille ihmisille pääasiassa Tampereen ympäristössä.

Viheraluerakentajat ry on yksityisten ympäristö- ja kivirakentamisyritysten perustama yhdistys, jonka jäsenmäärä on tuplaantunut muutamassa vuodessa.Jäseniä on nyt noin 110.

Viheralalle on perustettu viime vuosina paljon uusia perheyrityksiä, koska viherrakentaminen on selkeässä kasvussa Suomessa. Etenkin yksityissektorilla, omakotipihoissa odotetaan ammattilaisten käytön lisääntyvän lähivuosina voimakkaasti. Julkisella sektorilla julkisyhteisöt ulkoistavat sekä rakennus- että ylläpitotöitä.

Asuinympäristön laatuun kiinnitetään yhä enemmän huomiota – asuinympäristön viihtyisyyden merkitys ihmisten terveydelle tiedostetaan ja myös korkeatasoisen ympäristön merkitys asuntojen hintaa nostavana tekijänä tiedetään.