S-ryhmä käy ketjuohjattua hevikauppaa

S-ryhmä on noussut markkinaosuudeltaan päivittäistavarakaupassa suurimmaksi ryhmäksi. Tärkeällä sijalla menestyksessä on ollut tiivis ketjumainen toiminta.

Tuoteryhmäpäällikkö Ville Vahla on vajaan viiden vuoden ajan vastannut SOK:n market-ketjuohjauksessa hedelmien ja vihannesten tuoteryhmästä.

– Vastuut ovat isot. Näen tärkeänä, että löytyy aikaa syventää hevi-kauppaa, toteaa Ville Vahla,, jolla vastuualueena on väliaikaisesti myös maitotuotteet ja pakasteet.

S-ryhmä koostuu Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnasta eli SOK:sta ja sen tytäryhtiöistä sekä 22 alueosuuskaupasta ja 16 paikallisosuuskaupasta. Asiakasjäsenet omistavat osuuskaupat, jotka puolestaan omistavat SOK:n.

– Ketjumainen toiminta on läpi valtakunnan. Kuluttajan kannalta on fiksua, että liikkuessaan ympäri maan, tuotteet löytyvät mahdollisimman hyvin samoista paikoista, toteaa Ville Vahla.

– SOK ja alueosuuskaupat ovat oppineet toimimaan yhä paremmin yhdessä. Valikoimatyö on keskittynyt ketjuohjaukseen, joka antaa hankintatoimeksiantoja Inexille. Yhdessä toimimisesta koituu valikoimiin, hankintaan ja hinnoitteluun monia etuja, jotka on voitu viedä kuluttajalle asti. Kehitystyö on jatkuvaa ja katse on koko ajan eteenpäin.

Vahlan mukaan paikallisuus on kuitenkin tärkeä asia.

– Alueosuuskaupat hoitavat paikallista hankintaa kunkin alueen tarpeiden ja tarjonnan pohjalta. Paikallisesti hankittujen vihannesten, juuresten ja perunan osuus vaihtelee alueittain.

Ketjuissa on monta valikoimaluokkaa

SOK:n ohjauksessa olevia ketjuja ovat Prisma, S-market, pienmyymälät kuten Sale ja Alepa. ABC-myymälöistä osa kuuluu pienmyymälöihin ja pienet ABC:t ovat omana ryhmänään.

– Ketjuohjaus on valikoiman koostamista ja myyntihinnan asettamista. Se on menekin, tilan ja kysynnän yhteensovittamista. Valikoiman tulee olla parhaiten kysyntään vastaava, kuvaa Ville Vahla työtään.

Ketjujen sisällä yksiköt on ryhmitelty eri luokkiin. Prismoissa ja samoin S-marketeissa on viisi eri valikoimaluokkaa.

– Myymälän koko peilaa sitä, mihin valikoimaluokkaan yksikkö kuuluu, mutta yksikkö voi profiloida itselleen esimerkiksi tomaatista isomman valikoimaluokan, joka mahdollistaa laajemman tomaattivalikoiman.

– Pidämme valikoimakokouksia Inexin kanssa. Pohdimme satonäkymiä, valikoimia ja olisiko uutuustuotteita tarjolla, joilla voisi olla kuluttajakysyntää.

Vahlan mukaan hevi-valikoimissa pysymisen kriteereinä ovat kysyntä, myynti ja hävikki.
– Myös palvelutuotteita pitää olla. Esimerkiksi jossakin keitossa tarvitaan jotain juuresta, jonka myynti sellaisenaan ei riittäisi valikoimassa pysymiseen.

Hintakisa on kova

Yksi S-ryhmän tytäryhtiöistä on hankinta- ja logistiikkayhtiö Inex Partners Oy. Se hankkii ja jakelee suuren osa S-ryhmän myymälöiden päivittäistavarasta.

– Inex on nyt sataprosenttisesti tytäryhtiömme, ja viimeiset Tradekan yksiköt poistuivat sen jakelusta vuosi sitten.

– Selvittelemme, mikä on jatkossa järkevin tapa toimia. Tarkoitus on palvella kuluttajaa halvimmilla hinnoilla ja hyvälaatuisilla tuotteilla, toteaa Ville Vahla.

Vahla kertoo, että ostohinnan tultua tietoon, tehdään päätös ketjujen ulosmyyntihinnoista. – Uudet hinnat päivittyvät järjestelmän kautta yöllä kaikkiin yksiköihin. Hintatasoa voidaan muuttaa vielä paikkallisesti. Alueosuuskaupat hinnoittelevat paikallisesti hankittavat tuotteet itse.

– Joskus tietyissä kilpailutilanteissa myyntihinta on jopa alle ostohinnan, myöntää Ville Vahla.
– Annamme Inexille impulsseja, mutta Inex hoitaa käytännössä ostojen hintaneuvottelut. Yksiköt ostavat Inexiltä, mutta laskutus kulkee ketjun kautta.

Menestys koostuu monesta

Ville Vahla kertoo kotimaisuuden olevan tärkeässä roolissa hevi-tuotteissa.

]- Viime kesä oli kurkussa hurja, kun keskellä kesää piti käynnistää tuonti. Valoviljeltyjen tuotteiden hintataso on korkea. Hinnan pitäisi pysyä houkuttelevana asiakkaalle. Kotimaista ostetaan, perunassa kotimaisuus on itsestään selvä asia. Erikoissalaatit ovat kasvattaneet kotimaisuuden osuutta.

– Kotimaisen omenan tulemisen markkinoille huomaa. Sitä täytyy kuitenkin olla tarjolla niin paljon, että se pystytään ottamaan valikoimiin. Jotta Inexin ei tarvitse leikata tilauksia, niin ensin lähdetään liikkeelle suppeasta valikoimasta ja sitten syvennetään.

S-ryhmän markkinaosuus päivittäistavarakaupassa oli viime vuonna 39,9 prosenttia. – Nyt se alkaa olla 42 prosenttia. Kasvussa on oma osuutensa ollut Spar-myymälöillä ja verkoston kasvamisella. Lisäksi kauppa on käynyt hyvin.

– Kasvu johtuu monesta osatekijästä. Valikoiman tulee olla parhaiten kysyntään vastaava ja hintojen tulee olla edullisia. Kuluttajat kokevat S-etukortin helpoksi käyttää ja oikeasti hyötyä tuottavaksi, kun raha tulee suoraan tilille.

Voit lukea koko jutun tilaamalla Puutarha-Sanomat lehden asiakaspalvelustamme, puh 09-2396 168 tai oikeassa palkissa olevasta linkistä.