Kaupan lakonuhka peruuntui

Suomen Kaupan Liiton ja Palvelualojen ammattiliiton PAM neuvottelijat saavuttivat varhain keskiviikkona 17.10. yhteisymmärryksen kaupan työehtosopimusten uudistamisesta.

Valtakunnansovittelija Juhani Salonius kehotti 15.10. osapuolia jatkamaan neuvotteluja tavoitteena välttää perjantaiksi 19.10. julistetut työtaistelut. Neuvottelutulos syntyi 17.10. klo 03.30 ja kummankin liiton päättävät elimet hyväksyivät sen torstaina 18.10. pidetyissä hallitusten kokouksissa.

Neuvottelutuloksen synnyttyä on kaikki kauppaa koskevat työtaistelutoimet peruutettu ja työrauhavelvoite on voimassa.

Neuvottelutuloksen keskeinen sisältö on

• Sopimuskausi on 1.10.2007 – 31.3.2010 eli 2,5 vuotta
• Yleiskorotukset ovat
1.10.2007 3,5 %
1.05.2008 2,8 %
1.05.2009 3,5 %
yhteensä 9,8 %

• Uusi vaativuusluokittelu otetaan käyttöön 1.5.2008. Uudistuksen yhteydessä myyjien taulukko- ja henkilökohtaisia palkkoja korotetaan yleiskorotuksen lisäksi 30 €. Myyjien työaikalisät on jäädytetty ja työmarkkinoilla yleisesti toteutetun nk. kertakorvauksen vaikutus on käytetty tähän. Uudistuksen kokonaiskustannusvaikutus on 1,5 %
• Kolmen kuukauden äitiysvapaan ja kuuden päivän isyysvapaan ajalta maksetaan palkan ja päivärahan erotus. Kustannusvaikutus on 0,3 %
• Osa-aikatyön pelisääntöjä on kehitetty monella tavalla
• Työajan tasoittumisjärjestelmän toimivuutta on parannettu
• Varastotyöntekijöiden työaikalisiä on tarkistettu
• Luottamusmiessopimusta on kehitetty ja lisiä tarkistettu

Neuvottelutuloksen mukaisen ratkaisun kokonaiskustannusvaikutus on 11,6 %.