Etelä-Suomen kasvihuonetukeen pieni leikkaus

Kasvihuonetuen 2007 lopullisen erän maksatus valtion tililtä alkaa arviolta viikon41/2007 puolivälistä lähtien.

Etelä-Suomen kasvihuonetukeen (tukialueet A ja B) tulee pieni tukitasoleikkaus, jokaon Valtioneuvoston käsittelyssä to 4.10.2007.

Etelä-Suomen kasvihuonetuen jatko vuodesta 2008 vuoteen 2013 ratkeaa Suomen ja EU:n komission välisissä neuvotteluissa. Suomi on asettanut omat tavoitteensa, joista sovittiin Maataloustuottajien keskusjärjestöjen (MTK ja SLC) ja valtion neuvottelijoiden välillä heinäkuun 19. päivänä. Tuottajajärjestöt hyväksyivät sopimuksen kansallisesta 141-tukiohjelmaesityksestä seuraavana päivänä. Putarhatalouden tukea ehdotetaan kasvihuonetuotannolle ja puutarhatuotteiden varastoinnille.

Pohjoisen tuen määrä tullee olemaan Vna 32/2007 26 §:n mukainen:
Tukialueilla C1-C2 (joissa tukiyksikkökerroin on 0,89):

viljelykausi 2-7 kk………………………………4,8 euroa/m2
viljelykausi yli 7 kk…………………………12,7 euroa/m2

Tukialueilla C2p-C4:
viljelykausi 2-7 kk………………………………4,3 euroa/m2
viljelykausi yli 7 kk…………………………11,3 euroa/m2