Puutarhatuotteiden varastointituen haku vuodelle 2007 käynnissä

Puutarhatuotteiden varastointituen haku lähestyy. Hakemuslomake on palautettava täytettynä tilan sijaintipaikkakunnan TE-keskuksen maaseutuosastolle tai Ahvenanmaalla lääninhallitukseen viimeistään 25.10.2007.Puutarhatuotteiden varastointituen hakemuslomake (lnro 228) on postitettu viime viikon perjantaina niille, jotka hakivat varastointitukea viime vuonna, kertoo ylitarkastaja Elina Antinluoma Maa- ja metsätalousministeriöstä.

– Jos varastomääräilmoitus marras- tai joulukuulta toimitetaan myöhässä, alennetaan kyseisen ilmoituksen osalta tuen myöntämisperusteena olevaa varastomäärää yhdellä prosentilla jokaista myöhästynyttä työpäivää kohti. Jos ilmoitus myöhästyy yli 25 kalenteripäivää, katsotaan ilmoitusajankohtaa koskeva varastomäärä nollaksi.

Antinluoma toteaa, että hakemuslomakkeen yhteydessä postitettiin lomakkeen täyttöohje sekä varastoitujen puutarhatuotteiden määrän marras- ja joulukuun ilmoituslomakkeet.

– Lisäksi lomakkeiden liitteenä on mallikappale täytetystä varastokirjanpitolomakkeesta sekä tyhjä varastokirjanpitolomake.

– Jos lomaketta ei jostain syystä tule hakijalle postitse tai hakija on uusi, on lomake täyttöohjeineen saatavissa kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisilta ja TE-keskuksen maaseutuosastolta, kertoo Antinluoma.

– Lomake on myös tulostettavissa myös maa- ja metsätalousministeriön internet-osoitteesta http://lomake.mmm.fi. Tarvittaessa lomaketta voi tilata maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) lähettämöstä puhelimitse numerosta 020 77 21242, sähköpostilla osoitteesta lomake@mmm.fi tai faksilla numerosta 020 77 21213.

– Jos peltoja on kahden eri tukivyöhykkeen (A/B tai C) alueella, täytetään kaksi hakemuslomaketta. Tämä johtuu siitä, että varastointituki maksetaan tukialueilla A/B eri tukityypillä kuin tukialueella C.

Hakemuksen ohessa olevilla kahdella varastomääräilmoituslomakkeella ilmoitetaan varastoitujen tuotteiden kuutiomäärätilanne (kokonaisina kuutioina) marraskuun 15. päivänä ja joulukuun 14. päivänä. Nämä varastomääräilmoitukset on toimitettava TE-keskukseen tai Ahvenanmaalla lääninhallitukseen viimeistään 28.12.2007.

Tukeen oikeutetut kasvit

Puutarhatuotteiden varastointituki määräytyy tukeen oikeuttavien puutarhatuotteiden varastomäärän (m3), varastotyypin (koneellisesti jäähdytetty varasto / muu varasto) ja tuotantotyypin (tuoretuotanto / teollisuuden sopimustuotanto) perusteella. Varastointituki lasketaan loka-, marras- ja joulukuussa käytössä olevan puutarhatuotteiden varastotilavuuden keskiarvosta.Varastointitukea maksetaan kaikilla tukialueilla. Tukialueilla A ja B varastointituki maksetaan Etelä-Suomen kansallisena tukena (Vna 27/2007 19 §) ja C-alueella pohjoisena tukena (Vna 32/2007 27 §). Satoa tuottavan pellon sijainti määrää sen, kumpaa yllä mainittua tukea hakija saa varastoimilleen puutarhatuotteille.

Varastointitukea saavat tuoretuotannossa kiinankaali, kyssäkaali, lanttu, mukulaselleri, nauris, omena, palsternakka, persilja, porkkana, punajuuri, punakaali, purjo, ruusukaali, savoijinkaali, sipuli ja valkokaali. Teollisuuden sopimustuotannossa tukea saavat lanttu, mukulaselleri, porkkana, punajuuri, punakaali, sipuli ja valkokaali.

Varastointituen suuruus

Tuoretuotannossa ja teollisuuden sopimustuotannossa tuki on erisuuruinen ja siksi tuotantotyyppi on mainittava hakemuksessa.

Tuoretuotannon varastotyyppien mukainen tuen määrä enintään:

• Koneellisesti jäähdytetty varasto 14,2 euroa/m³
• Muu varasto 8,8 euroa/m³Teollisuustuotannon varastotyyppien mukainen tuen määrä enintään:

• Koneellisesti jäähdytetty varasto 12,3 euroa/m³
• Muu varasto 7,2 euroa/m³

Puutarhatuotteiden varastointituen maksatus tapahtuu arviolta maalis-huhtikuussa 2008.