Kemira GrowHow´n osuuden myynti Yaralle varmistui.

Euroopan komissio on hyväksynyt Kemira GrowHow´n osakkeiden myynnin Yara Internationalille. Euroopan komissio on asettanut hyväksynnälle ehtoja, jotka Yara International on sitoutunut täyttämään.

Yara on sitoutunut osittain myymään Köpingissä Ruotsissa sijaitsevan typpikemikaaliliiketoimintansa sekä Kemira GrowHow¤n Tertressä Belgiassa sijaitsevan typpikemikaaliliiketoiminnan. Tanskassa sijaitseva jakeluala FertiSupply-yhteisyritys tulee purkaa.

Yaran tulee myös myydä omistusosuutensa Latviassa jakelualalla toimivasta Zemnor-yhteisyrityksestä. Lisäksi tulee myydä Billinghamissa Isossa-Britanniassa sijaitseva hiilidioksidin nesteytyslaitos, jonka tällä hetkellä omistaa vastaperustettu GrowHow UK Limited -yhteisyritys.

Viime toukokuussa valtio myi noin 30 prosentin osuuden Kemira GrowHow¤sta norjalaiselle Yara Internationalille. Yara on tehnyt ostotarjouksen Kemira GrowHow¤n lopuista osakkeista.