Perunasta yli puolet varastossa

ProAgrian kehityspäällikkö Terhi Taulavuoren syyskuun 18. päivänä antamassa satokatsauksessa todetaan, että siemenperunat on saatu korjattua koko maassa, mutta ruokaperunasta suuri osa on vielä korjaamatta, kun märkyys haittaa nostotyötä.

– Pohjois-Pohjanmaalla siemenperunan nostoa haittasi paikoitellen liika märkyys. Siemenperunan sato on määrältään ja laadultaan keskinkertainen. Siemenperunan keskisatoa rajoitti pieneksi jäänyt mukulalukumäärä. Tärkkelysperunasta on nostettu Satakunnassa ja Pirkanmaalla reilusti yli puolet ja Pohjanmaallakin puolet.

– Varastoperunan sadosta on korjattu 50-75 %. Liiallinen peltojen märkyys on hidastanut perunan nostoa. Tänä vuonna ojituksen toimivuus ja maan rakenne ovatkin olleet ratkaisevia tekijöitä viljelyn onnistumisessa. Tärkkelys- ja varastoperunan sato arvioidaan normaaliksi. Perunarutto saatiin pidettyä ammattiviljelmillä hyvin kurissa kasvinsuojelutoimien tarkkuuden ansiosta. Kasvustoissa esiintyy kuitenkin paikoitellen tyvimätää. Nostossa ja varastoinnissa tarvitaankin tarkkuutta tyvimädän leviämisen estämiseksi.

Talviomenoiden korjuu käynnistymässä

ProAgria kertoo, että Ahvenanmaalla ja Etelä-Suomessa poimitaan parhaillaan viimeisiä syysomenia. Syysomenoiden sato oli laadultaan hyvä, sillä omenat kasvoivat kookkaiksi ja mehukkaiksi hyvän kosteustilanteen ansiosta. Syysomenoiden kokonaissato muodostui hieman tavanomaista paremmaksi, mutta tarhojen välillä oli tänä vuonna suuria eroja kevättalven ja kevään oikukkaista säistä johtuen.

Varsinais-Suomen omenatarhoissa on jo päästy aloittamaan talvilajikkeiden Aroma ja Amorosa poiminta. Pääosan talviomenoiden sadosta odotetaan kypsyvän poimintakuntoon syys-lokakuun vaihteessa. Poimintaa voidaan joutua aikaistamaan yöpakkasten vuoksi.

Viljelmillä toivotaan syyskuulle aurinkoisia säitä parantamaan omenoiden värittymistä ja aromikkuutta. Talvilajikkeiden kokonaissato arvioidaan keskinkertaiseksi. Tilojen väliset erot ovat suuret. Ahvenanmaalla ja Varsinais-Suomessa on havaittu, että tänä vuonna voimakaskasvuiseen perusrunkoon vartettujen talvilajikkeiden sato on jäämässä pienemmäksi kuin kääpiöiviin perusrunkoihin vartettujen.

Varastovihannesten nostot alkaneet

Kukka- ja parsakaalin sekä rapean keräsalaatin satokausi on päättymässä kahden viikon kuluessa. Pieniä eriä parsa- ja kukkakaalia voi kuitenkin valmistua korjattavaksi vielä lokakuun puolella, mikäli yöpakkaset eivät keskeytä kasvua. Parhaillaan korjattavan kukka- ja parsakaalin sato on laadultaan ja määrältään hyvä. Rapea keräsalaatti, kuten muutkin salaatit ovat paikoitellen kärsineet sateista.

Varastovihannesten korjuu on käynnistymässä hiljalleen. Ahvenanmaalla ja Lounais-Suomessa sipulit saatiin korjattua varastoihin hyvissä sääoloissa elo-syyskuun taitteessa, mutta muualla sateet ovat kiusanneet sipulin nostoa. Etelä-Suomessa on nostettu ensimmäisiä porkkanoita ja syyskaaleja lyhytaikaiseen varastointiin, mutta pidempään varastoitavan talvikaalin, porkkanan, punajuuren, lantun ja kiinankaalin korjuu on alkamassa tällä viikolla. Mukulasellerin ja palsternakan kasvu on vielä kesken, joten korjuu alkanee kahden viikon kuluessa.

Varastovihannesten sadonkorjuun odotetaan jatkuvan lokakuun lopulle saakka. Sato arvioidaan keskimääräiseksi tai hieman keskimääräistä paremmaksi lukuun ottamatta Porin ja Luvian aluetta, jossa porkkanaviljelykset kärsivät elokuun alun rankkasateista. Yksittäisillä tiloilla satomenetykset ovat merkittävät. Vihannesviljelijät toivovat poutasäitä sadonkorjuun jouduttamiseksi ja sadon säilyvyyden varmistamiseksi.