Uusi avustus pk-yrityksille

Tekes haluaa parantaa palveluaan tarjoamalla syyskuun alusta lähtien pienille ja keskisuurille (pk-) yrityksille mahdollisuutta 50 prosentin tuotekehitysavukseen. Tavoitteena on madaltaa yritysten kynnystä innovaatiotoimintaan, kertoo verkkopäätoimittaja Johanna Pellinen TEKESistä.

– Parempi palvelu tarkoittaa nopeampaa käsittelyä sekä avustusta lainan sijaan pk-yritysten kehityshankkeisiin, erityisesti kun niihin kytketään mukaan laajemmin liiketoiminnan kehittämistä ja kun niissä täydennetään omaa osaamista yhteistyöllä.

Pellisen mukaan uusi avustus on tarkoitettu hyvässä taloudellisessa kunnossa oleville pk-yrityksille.
– Avustusta myönnetään 50 prosenttia projektin kustannuksista, jotka voivat olla enintään 100 000 euroa. Avustus on tarkoitettu ensisijaisesti projekteihin, joissa tehdään paljon yhteistyötä ja verkotutaan.

Markkinaläheisiin projekteihin nyt myös avustusta

Uudentyyppistä avustusta voi saada paitsi tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, myös tuotteistukseen ja pilotointiin. Avustuksella voi tehdä myös esiselvityksiä, jotka liittyvät liiketoiminnan käynnistämiseen, uusiin markkinoihin, kansainvälistymiseen sekä asiakastarpeiden kartoitukseen. Aiemmin vastaaviin markkinaläheisiin tuotekehitysprojekteihin on tyypillisesti myönnetty lainaa tai lainan ja avustuksen yhdistelmää.

Uutta avustusta saavan yrityksen täytyy täyttää pk-yrityksen määritelmä, olla verovelaton ja niin luottokelpoinen, että yritykseen ei sisälly merkittävää taloudellista riskiä. Projektin tulee olla riittävästi resursoitu ja hyvin verkottunut. Avustusta ei voi saada peräkkäisiin projekteihin, sillä tarkoitus on kannustaa yritystä entistä haasteellisimpaan kehittämistyöhön.

Nopeampi käsittely hyväkuntoisille pk-yrityksille

Avustus on EU:n de minimis -säännön mukaista ns. vähämerkityksistä tukea, jota yritys voi saada kolmen vuoden aikana julkisilta rahoittajilta yhteensä enintään 200 000 euroa. Rahoitusmuotona de minimis mahdollistaa perinteistä tuotekehitysrahoitusta laajemman käytön.

– Avustusta haetaan käytössä olevalla yrityksen tuotekehityshakemuksella, opastaa Pellinen.

– Tekes käsittelee hakemukset keskimäärin 40 päivässä hakemuksen saapumisesta. Tekes maksaa avustuksen yritykselle jälkikäteen vaiheittain toteutuneiden kustannusten perusteella.