Ministeri Anttila: Luomualalle vahva veturi

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilan mielestä luomualalletarvitaan vahva veturiorganisaatio ja luomutuottajien keskittymiä, jottaluomutuotannon markkinointi saadaan kuntoon. Ministeri Anttila puhui tänäänSattulan luomumarkkinoilla Hattulassa.

Anttilan mukaan luomutuotannon keskeisimmät ongelmat on havaittumarkkinoinnissa. Monella muulla tuotannon alalla on joku vahva toimija,esimerkiksi iso jalostaja tai panostoimittaja, joka virallisesti taiepävirallisesti toimii alan veturina. Luomupuolella tällainen veturipuuttuu. Luomusektorilla toimijat ovat pieniä ja jakaantuneetmaantieteellisesti suurelle alueelle.

Anttila pitää valitettavana sitä, että Suomessa ei ole luomutuotteisiinerikoistunutta vahvaa kauppaa ja suuret kauppaketjut näkevät luomunedelleen marginaalisena tuotteena. Myös isolle jalostusteollisuudelle luomuon erikoistuote, jonka ottaminen jalostettavaksi koetaan usein teknisestihankalaksi.

Luomutuottajien keskittymien avulla saavutettaisiin mittakaavaetuja javoitaisiin vastata jalostajien ja kaupan vaatimuksiin suuremmista eristä.Vain näin luomutuotteita saataisiin laajasti kuluttajien ulottuville.Viimeaikaisten asennemittausten perusteella kuluttajat ovat kiinnostuneitaluomusta. Markkinat, suoramyynti ja ruokapiirit pystyvät palvelemaan vainpientä, tosin ehkä innokkainta ja uskollisinta osaa kuluttajista, Anttilahuomautti.

Luomutuottajien määrä on Suomessa hieman laskenut viime vuosina.Luonnonmukaisesti viljelty peltoala on kuitenkin pienentynyt vain vähän,koska samanaikaisesti keskimääräinen tilakoko on kasvanut. Luomuala onvakiintunut noin 150 000 hehtaariin.

Anttilan mukaan edellytykset luomutuotantoon ovat Suomessa luonnostaanhyvät, mutta jalostus- ja markkinakysymyksiin on paneuduttava toden teolla,jotta tuotanto voisi merkittävästi laajentua. Kysyntää suomalaiselleluomuviljalle löytyy myös ulkomailta.