Etelä-Suomen tuet pienenevät

Suomi ei lähde vaatimaan EU:n komissiolta nykyisten tukien säilyttämistä, vaan neuvottelutarjouksessa on valmiiksi tingitty siitä, mitä kansallisesti nykyisin tukea maksetaan. Puutarhatalouden tukea ehdotetaan jatkettavaksi kasvihuonetuotannolle ja puutarhatuotteiden varastoinnille. Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila pitää MTK:n ja SLC:N kanssa saavutettua neuvotteluratkaisua erittäin hyvänä.

Maataloustuottajien keskusjärjestöjen (MTK ja SLC) ja valtion neuvottelijat pääsivät sopimukseen kansallisesta 141-tukiohjelmaesityksestä torstaina 19.7.2007 ja esitys sai myös tuottajajärjestöjen johtokuntien hyväksynnän perjantaiaamuna. Tukiohjelmaesitys toimitetaan EU:n komissiolle valtioneuvostokäsittelyn jälkeen elokuun alussa. Lopullisen päätöksen tukien muodosta ja tasosta tekee komissio.

Tukiohjelmaesitys koskee tulo- ja rakennetukia, joita maksettaisiin kansallisista varoista Etelä-Suomen tukialueilla A ja B vuosina 2008¿2013. Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annettu laki edellyttää neuvotteluja tuottajajärjestöjen ja valtion välillä esityksen sisällöstä.

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila pitää saavutettua neuvotteluratkaisua erittäin hyvänä.

– Pienen maan toimijoiden on oltava yhteistyössä, jotta äänemme kuuluisi Euroopan unionissa. Nyt saavutettu yhteisymmärrys vahvistaa merkittävästi valtion neuvotteluasemaa EU:n komissioon päin, kun tuen tasosta ja kohdentamisesta neuvotellaan.

Ministeri Anttila korostaa, että esitystä valmisteltaessa on otettu huomioon maatalouskomissaarin kanssa jo käydyt keskustelut, joissa komissaari on korostanut tarvetta irrottaa tuet tuotannosta ja alentaa tuen kokonaismäärää tukikauden kuluessa.

– EU:n tuleva tavoite on ohjata tukea yhä enemmän peltoalan kautta ja esityksessämme on tämä otettu huomioon. Siten varmistamme, että on keinoja ohjata tukea eteläiselle alueelle myös vuoden 2013 jälkeen, totesi Anttila.

Nyt saavutetun sopimuksen mukaan Etelä-Suomen kansallista tukea ehdotetaan maksettavaksi kotieläintuotannossa maidon- ja naudanlihantuotannolle, lammas-, vuohi- ja hevos-taloudelle sekä sikataloudelle ja kananmunien ja siipikarjalihan tuotannolle.

Puutarhatalouden tukea ehdotetaan kasvihuonetuotannolle ja puutarhatuotteiden varastoinnille. Kasvintuotannon alalla tuettaisiin eräitä erikoiskasveja sekä yleisen hehtaarituen kautta kaikkea peltoviljelyä.

Osa peltoalatuesta kohdistuisi erityisesti kotieläintalouteen. Tuotantorakenteen kehittämiseksi ehdotetaan investointitukia ja nuorten viljelijöiden aloitustukia. Rakennepolitiikan keinoilla pyritään erityisesti perheviljelmien rakennekehityksen tukemiseen. Osa tuista olisi irrotettu tuotantomääristä ja osa olisi niihin edelleen sidottuja.