EU-oikeus kielsi parakvatin

Euroopan unioni on päättänyt, että parakvatti on poistettava torjunta-ainedirektiivin hyväksyttyjen tehoaineiden luettelosta. Parakvattidirektiivin kumoamisen seurauksena Suomen ei tarvitse hyväksyä parakvattia sisältäviä kasvinsuojeluaineita markkinoilleen eikä niitä saa jatkossa käyttää muuallakaan EU:ssa. Ruotsin kanne parakvatin vaarallisuudesta hyväksyttiin Euroopan yhteisön tuomioistuimessa 11.7.2007.

Ruotsi katsoi kanteessaan, että parakvattidirektiivi on kumottava, koska komissio ei ole ottanut riittävällä tavalla huomioon parakvatin käyttöön sisältyviä terveysriskejä eikä ole kiinnittänyt huomiota tutkimuksiin, joiden mukaan parakvatti saattaa aiheuttaa Parkinsonin tautia. Lisäksi komissio ei ole ottanut huomioon ympäristönsuojelun korkean tason sekä ennalta varautumisen periaatteita. Suomi asettui tukemaan Ruotsin kannetta.

Suomessa parakvatin käyttö torjunta-aineena on ollut kielletty vuodesta 1985 lähtien. Parakvatin käyttö on ollut sallittua useissa muissa EU:n jäsenvaltioissa rikkakasvien torjuntaan avomaalla mm. pelto- ja hedelmäviljelyksillä.

Parakvatti on akuutisti myrkyllistä ja voi pienenäkin kerta-altistuksena aiheuttaa vakavia terveyshaittoja ja jopa kuoleman sekä ihmisillä että eläimillä. Parakvatille ei ole vasta-ainetta tai tehokasta hoitokeinoa. Luonnonvaraisten lintujen ja nisäkkäiden altistumista on käytännössä mahdotonta välttää ruiskutustilanteissa.