Pienvalmistajan ydinviestiksi: ”Aitoja makuja”

Elintarvikealan pienyrittäjille on kehitetty ydinviesti, jota yritykset voivat käyttää mainonnassa, yhteydenpidossa mediaan sekä yrittäjien ja hankkeiden yhteisesiintymisissä. Tavoitteena on lisätä elintarvikealan pienyrittäjyyden näkyvyyttä.

Aitoja makuja tai Aitoa makua -ydinviesti saatiin tuloksena maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän Ruoka-Suomi -teemaryhmässä. Ydinviestiä voi tarvittaessa laajentaa sinulle-sanalla tai maakunnan nimellä, kun halutaan korostaa tuotteen alueellista alkuperää. Esimerkiksi Lapin alueella ydinviesti voisi olla: Aitoja makuja sinulle Lapista.

Ruotsiksi ydinviesti on Äkta smak ja saameksi Eakti smáhkat.

Pääviestit täydentävät ydinviestiä

Ydinviestiä tukevat ja täydentävät pääviestit, joita käytetään, kun halutaan laajemmin kuvata elintarvikealan pienyrittäjyyttä. Luo elämyksiä tarkoittaa konstailemattomuutta, sinulle tehtyä ja maukasta. Omalta alueeltaan kotoisin -ilmaisulla kuvataan läheisyyttä, kasvoja sekä alueen hyvinvointia ja tulevaisuutta.

Ruokakulttuuria rikastuttava ilmentää tuotteen juuria, omaleimaisuutta ja uudistuvuutta. Ensiluokkaisuus viestii tuotteen tuoreista raaka-aineista, ketjun läpinäkyvyydestä sekä hyvästä hinta ja laatu -suhteesta.

Elintarvikealan pienyrittäjyyden imagon parantaminen ja menekinedistäminen – valtakunnallinen strategia vuosille 2007-2013 esitti yhtenä tärkeänä toimenpiteenä elintarvikealan pienyrittäjyydelle valtakunnallista yhtenäistä ydinviestiä. Elintarvikealan pienyrittäjyyden toimijat, kuten organisaatiot ja hankkeet, voivat vapaasti käyttää ydin- ja pääviestejä.