Kemira GrowHow menee norjalaisille

Norjalainen Yara International on ostanut valtion osuuden KemiraGrowHow¤sta. Valtion omistama osuus oli noin 30 prosenttia. Kaupanseurauksena Yara käynnistää Arvopaperimarkkinalain mukaisen pakollisenostotarjouksen loppujen osakkeiden lunastamisesta.

Tiedotteen mukaan Kemira GrowHow¤n fosfaattiliiketoiminta ja Yarantyppiliiketoiminnat muodostavat vakaan perustan tulevaisuudelle.Fosforikaivostoiminta ja fosfaattiliiketoiminta ovat tärkeitä lisiä Yaranfosfaattiosaamiseen ja Siilinjärven ja Uudenkaupungin lannoitteet lisäävätYaran tuotantokapasiteettia.

Lisäksi Yara on kiinnostunut Soklin fosfaattiesiintymän kaupallisenhyödyntämisen selvittämisestä sekä kaivoksen avaamisesta. Kemira Growhow¤nfosforikaivostoiminta ja lopputuoteosaaminen Suomessa lisäävät jatäydentävät Yaran nykyisiä toimintoja ja Yara katsoo yhdistetyn yhtiönfosfaattitoimintojen osaamiskeskuksen pysyvän Suomessa.

Yhdistymisen vaikutuksen henkilöstöön arvellaan olevan vähäinen, silläKemira Growhow¤n ja Yaran toiminnoilla on vähän päällekkäisyyksiä Suomessa.