Logistiikkahanke käynnistyi Tukkutorilla

Vaikka Tukkutorin sijainti lähellä asiakasyrityksiä on kuljetusten kannaltasuuri etu, on niiden paremman suunnittelun avulla saavutettavissa monia etuja, kertoo toimitusjohtaja Timo Taulavuori Helsingin Tukkutorilta.

– Mahdollisina hyötyjinä ovat alueen yrittäjien lisäksi heidän asiakkaansa.Laajemmin hyötyjiä ympäristömielessä ovat myös kaikki pääkaupunkiseudun asukkaat.He hyötyvät liikennemäärien pienentymisestä, mikä vähentää ilmansaasteiden jaliikenneruuhkien haittavaikutuksia.

Taulavuori kertoo, että logistiikkahankkeen vetäjäksi on valittu Establish Finland Oy, jonka monipuolinen ja pitkä kokemus logistiikkaratkaisujen kehittäjänä on nytTukkutorin yrittäjien hyödynnettävissä. – Hankkeen taustavoimina ovat Helsinginkaupungin Elinkeinopalvelut, Ympäristökeskus, Tukkutori, Uudenmaan TE-keskus jaTukkutorialueen yrittäjäyhdistys.

Ensimmäinen vaihe käynnistyi aloituskokouksella 15.5. 07 ja jatkuuesiselvityksien pohjalta. Näitä tehdään muutamissa alueen yrityksissä. Toisessavaiheessa luodaan toimiva järjestelmä niille yrityksille, jotka haluaavat ollamukana hankkeessa.

Lähtötilanteessa todettiin, että harva yritys laskee ja hinnoitteleekuljetuskustannukset erikseen. Nykyistä parempi kustannuslaskenta auttaarationalisoimaan kuljetuksia. Kokouksessa todettiin myös, että asiakaskunnantoiveet ja vaatimukset kuljetusten suhteen sekä kilpailutilanne ovatmuuttuneet viimeisten vuosien aikana selvästi. Hankkeen avulla pyritäänvastaamaan näihin haasteisiin