Uusi hankintalaki on edeltäjäänsä sallivampi pienissä hankinnoissa

Uusi hankintalaki tulee voimaan kesäkuun alussa. Se antaa mahdollisuuden tehdä pieniä alle 15 000 euron tavara- ja palveluhankintoja ostajan omien hankintaohjeiden mukaisesti, kunhan ne täyttävät EY:n perustamissopimuksen avoimuuden ja syrjimättömyyden vaatimukset.

– Kotimaisuuden suosiminen on EU:ssa lainvastaista, asiantuntija ILONA LUNDSTRÖM Julkisten hankintojen neuvontayksiköstä toteaa.

Sen sijaan esimerkiksi luomu ja Reilu kauppa voivat olla hankkintojen kriteereitä, jos esimerkiksi keittiö niin päättää.

– Kun hankintayksikköjä on esimerkiksi kunnat, hankintoja ohjaa hankintalain lisäksi monet muut normit, kuten kuntalaki, hallintolaki ja julkisuuslaki sekä yksikön itse määrittelemät periaatteet, Lundström listaa.

Pienhankintojakin tehtäessä ostajan on varmistettava hankintojen avoimuus, tarjoajien tasapuolinen kohtelu, markkinoiden toimiminen ja ostotoiminnan tehokkuus.

Periaate on että kaikki hankinnat kilpailutetaan ja esimerkiksi keittiön perustarpeista tehdään vuosisopimukset. Hankintalain mukaisista hankinnoista on jatkossa ilmoitettava sähköisesti julkisessa ilmoituskanavassa: www.hankintailmoitukset.fi.

Lundströmin mukaan sesongin mukaisia erikoistuotteita voi ostaa pieniä eriä suoraan, jos kansallinen kynnysarvo ei ylity ja hankintayksikön omat ohjeet sen mahdollistavat.

Suoraan, ilman kilpailutusta voi tehdä myös ehdottoman kiireellisiä hankintoja luonnollisesti. Esimerkiksi, jos ruokatuottaja on tehnyt konkurssin ja koululaisten tulee saada lounaansa siihenkin asti kunnes uusi kilpailutettu toimittaja on löydetty.

– Hankintatoimi tulisi olla johdettu niin, että pieniä hankintoja tehdään vain poikkeustapauksissa ja määrällisesti mahdollisiman vähän. Jokaisen hankinnan tekemiseen kuluu aina työpanosta ja aikaa, Lundström linjaa. (Finfood)

KTM:n ja Kuntaliiton yhteinen Julkisten hankintojen neuvontayksikkö neuvoo hankintalaista arkipäivisin klo 9-12 p. (09) 771 2255 Myös sähköpostitse voi saada neuvontaa.