Marjanviljelijöiden ALV-vaatimus todeksi

Uuden hallitusohjelman mukaan arvonlisävero tulee alenemaan 17 prosentista 12 prosenttiin. Suonenjoen Seudun marjanviljelijät ovat yhdessä Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton kanssa vaatineet useaan otteeseen arvonlisäveron alentamista. Mm. helmikuussa 2004 yhdistyksen puheenjohtaja marjanviljelijä Veijo Karkkonen luovutti asiasta kirjelmän ulkomaankauppaministeri Paula Lehtomäelle. – Tämä ei ole toivomus eikä vetoomus, vaan tämä on vaatimus, totesi Karkkonen tuolloin.

Suonenjoen seudun marjanviljelijäin yhdistys valitsi vuosikokouksessaan johtokuntaan Jarmo Eskelisen tilalle Petri Koposen Suonenjoelta. Koposen tilalle johtokuntaan Veli-Jussi Jaraskeen varamieheksi valittiin Mika Karinen Suonenjoelta. Muut erovuorossa olleet johtokunnan varsinaiset jäsenet Veijo Karkkonen, Olli Petäjä, Helena Hänninen, Ilkka Pursiainen ja Erkki Tuomela valittiin uudelleen seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Yhdistyksen johtokunta valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Veijo Karkkosen ja varapuheenjohtajiksi Olli Petäjän ja Helena Hännisen.

Vuosikokous asetti toiminnan pääkohdiksi kuluvalle vuodelle seuraavaa:Kannustetaan jäsenistöä ottamaan käyttöön viljelyssä uusia viljelymenetelmiä. Etsitään uusia markkinointikeinoja kotimaisten marjojen menekin lisäämiseksi.

Yhdistys pyrkii parantamaan tuotannon kannattavuutta ja kohottamaan jatkuvasti marjojen laatutasoa. Toimintasuunnitelman mukaisesti yhdistys osallistuu aktiivisesti Mansikkakarnevaalien järjestelyihin sekä on mukana eri yhteistyötahojen kanssa mansikanjunamyyntikampanjassa.

Yhdistys järjestää Pellonpiennarpäivän sekä koulutuksia ja opintomatkoja yhteistyössä Marjaosaamiskeskuksen, Savon Ammatti- ja aikuisopiston sekä eri yritysten kanssa. Yhdistyksen nettisivuille lisätään mahdollisuus tulostaa tärkeimpiä lomakkeita esim. palkkakortit ja työkutsu. Yhdistys kehittää yhteistyötä metsämarjaa ostavien yritysten kanssa niin, että poimijat voisivat siirtyä viljeltyjen marjojen poimintakauden jälkeen metsämarjan poimintaan.