Professori Tahvonen Puutarhaliiton edustajiston puheenjohtajaksi

Puutarhaliiton edustajiston uudeksi puheenjohtajaksi valittiin tänäänpidetyssä vuosikokouksessa professori Risto Tahvonen Piikkiöstä. Paikkavapautui, kun edustajiston puheenjohtajana vuodesta 1995 toiminuttoimitusjohtaja Matti Hantula jätti tehtävän.

Edustajiston varapuheenjohtajana jatkaa puutarhaneuvos Reima KaretieJoensuusta ja hallituksen puheenjohtajana kauppapuutarhuri, puutarhaneuvosJarmo Suominen Turusta.

Puutarhaliiton hallitukseen kaksi uutta jäsentä

Puutarhaliiton hallitukseen valittiin kaksi uutta jäsentä, kansanedustajaEsko Kiviranta Sauvosta ja puutarhaviljelijä Erkki Isokaski Honkajoelta.Isokaski edustaa hallituksessa avomaan vihannesviljelijöitä, Kiviranta onns. toimialakiintiöiden ulkopuolinen jäsen.

Hallituksessa jatkavat hortonomi Kai Ahmio (paikallisyhdistykset),toimitusjohtaja Kaisu Avotie (viherala), puutarhaviljelijä Alpo Ellä(hedelmä- ja marjatuotanto), hortonomi Sven Engblom (ruotsinkielinentuotanto), kukkakauppias Kaija Heinonen (palvelutoimiala), paikallisjohtajaKaarina Hänninen (puutarhakoulutus), kauppapuutarhuri Eija Jakobsson(kasvihuonetuotanto), kaupunginpuutarhuri Heikki Laaksonen (viherala),hautaustoimen päällikkö Risto Lehto (viherala) ja puutarhaviljelijä RistoPirinen (kasvihuonetuotanto).

Puutarhaliiton tavoitteena on parantaa kotimaisen puutarhaelinkeinontoimintaedellytyksiä ja lisätä suomalaisten viihtyvyyttä ja hyvinvointiapuutarha- ja vihertuotannon avulla.

Kultamerkit alalla ansioituneille

Puutarhaliiton vuosikokouksessa palkittiin myös alalla ansioituneitaammattilaisia. Liiton kultaisen ansiomerkin saivat Viherympäristöliitontoimitusjohtaja Pekka Leskinen sekä Maa- ja elintarviketaloudentutkimuskeskus MTT:n erikostutkijat Liisa Särkkä ja Tuomo Tuovinen.

Viherympäristöliiton toimitusjohtajana Pekka Leskinen on ollut keskeinenvaikuttaja viheralan toimintaedellytysten kehittäjänä ja alan yhteistyöntiivistäjänä.

Myös Nikolai ja Ljudmila Borisoffin puutarhasäätiön apurahojen saajatjulkistettiin Puutarhaliiton vuosikokouksessa. Agropolis Oy:lle myönnettiin30 000 euroa Integroitu torjunta koristekasvituotannossa -hankkeen loppuunsaattamiseksi ja Helsingin yliopiston soveltavan biologian laitokselle 16000 euroa puistoatsalean jalostusohjelman loppuun saattamiseksi.

Hämeen ammattikorkeakoulu sai 15 000 euroa ruukku- ja ryhmäkasvituotannonhyvät kasvualustat -tutkimukseen ja Helsingin yliopiston bio- jaympäristötieteiden laitos 8 000 euroa Lämpimien talvien vaikutuksetainavihantiin koristekasveihin -tutkimukseen.

Vanhempi tutkija Bertalan Galambosi palkittiin 1 000 eurontunnustuspalkinnolla uranuurtavasta työstä yrttien käytön monipuolistajana.

Lisäksi Nikolai ja Ljudmila Borisoffin puutarhasäätiö tukee pienemmin summinkukkasidonnan Suomen mestaruuskilpailuja, Gardenia-Helsingin esi- japeruskoululaisille järjestettäviä kasvitapahtumia sekä YrkesinstitutetSydvästin kirjaston puutarhakirjojen hankintaa.