Marjojen antioksidanttisiin yhdisteisiin voidaan vaikuttaa

Terveyteen vaikuttavien antioksidanttisten fenoliyhdisteiden määriä voidaan kohottaa marjoissa monin keinoin, filosofian maisteri MIKKO ANTTOSEN väitöstutkimus osoittaa. Mansikan fenoliyhdisteiden määriä voidaan lisätä vähentämällä lannoitusta tai vaihtamalla katemuovin väri valkoiseksi. Antioksidanttisten fenoliyhdisteiden määriin voidaan vaikuttaa myös vadelmalajikkeen valinnalla. Kasvuympäristölläkin on vaikutusta antioksidanttien määriin kaikkien tutkittujen marjojen kohdalla. Luomu- ja tavanomaisesti viljeltyjen mustaherukoiden välillä ei havaittu eroja fenoliyhdisteiden määrissä.

Niukasti lannoitetun mansikan marjoissa oli hieman enemmän antioksidanttisia fenoliyhdisteitä kuin enemmän lannoitusta saaneissa. Antioksidanttien määrää voidaan lisätä hieman myös vaihtamalla mansikalla yleisesti käytetty musta katemuovi valkoiseen. Lisäksi saman mansikkapensaan myöhemmin kypsyvät, pienet marjat saattoivat sisältää jopa lähes puolta enemmän antioksidantteja kuin ensimmäiset marjat.

Vadelmien kohdalla suurimpia antioksidanttimääriä löydettiin kotimaisesta Ville-lajikkeesta. Siitä voi saada melkein kaksi kertaa enemmän antioksidantteja kuin listan häntäpäässä olevasta Gatineau-lajikkeesta.

Marjojen terveysvaikutuksista runsaasti todistusaineistoa

Marjojen myönteisistä vaikutuksista terveyteen on viime vuosina julkaistu lukuisia tutkimuksia niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Suomessa marjat ovat hyviä vitamiinien, hivenaineiden ja antioksidanttien lähteitä, sillä niillä on merkittävä osuus suomalaisessa ruokavaliossa. Marjojen merkitystä tulisi Anttosen mukaan edelleen korostaa niiden monien hyödyllisten ominaisuuksien vuoksi.

Antioksidanttien on tutkimuksissa havaittu ehkäisevän hapettumisen haitallisia vaikutuksia. Nämä vaikutukset ilmenevät muun muassa sydän- ja verisuonitautien sekä syövän yhteydessä. Fenoliyhdisteet, joihin myös flavonoidit kuuluvat, ovat marjoissa yksi merkittävä antioksidanttiryhmä.

Filosofian maisteri Mikko Anttosen bioteknologian ja kasviagrobiotekniikan alaan kuuluva väitöskirja Evaluation of Means to Increase the Content of Bioactive Phenolic Compounds in Soft Fruits (Marjakasvien bioaktiivisiin fenoliyhdisteisiin vaikuttavat tekijät) tarkastetaan Kuopion yliopiston luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunnassa perjantaina 30.3.2007 klo 13 alkaen Tietoteknian auditoriossa. Vastaväittäjänä on professori Teemu Teeri, Helsingin yliopisto ja väitöstilaisuuden valvojana dosentti Reijo Karjalainen, Kuopion yliopisto. Väitös kuuluu bioteknologian ja kasviagrobiotekniikan alaan.