Marjanviljelijät: Arvonlisäveroa tulee alentaa

Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry ja Suonenjoen seudun marjanviljelijäin yhdistys ry pitävät elintarvikkeiden korkeaa arvonlisäveroa edelleen epäkohtana. Se heikentää marja- ja omenatuotannon kilpailukykyä. Yhdistykset esittävät, että elintarvikkeiden arvonlisäveron alentaminen otettaan mukaan hallitusohjelmaan ja arvonlisävero alennetaan 12 prosenttiin 1.1.2008.

Esimerkiksi kotimaisen mansikan tuotannossa 60 % tuotteen hinnasta syntyy työvoimakustannuksista. Tuotantopanoksissa on erittäin niukasti vähennyskelpoisia alv-eriä, mikä aiheuttaa lähes koko arvonlisäveron siirtymisen tuotteen kuluttajahintaan.

Tämä asettaa kotimaiset marjat ja hedelmät epätasa-arvoiseen markkina-asemaan niiden kilpailevien tuontituotteiden kanssa, joiden hintataso on alhainen, koska tällöin myös arvonlisäveron vaikutus lopulliseen kuluttajahintaan on euromäärältään pieni. Lisäksi halvan työvoiman maista tulevilla hedelmillä ja marjoilla työkustannusten osuus tuotantopanoksista on pieni. Suuri osa hinnasta muodostuu arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoisista eristä.

– Elintarvikkeiden arvonlisäverokanta on Euroopassa keskimäärin 6 prosenttia, kun se Suomessa on 17 prosenttia. Euroopan unioniin liittymisen yhteydessä elintarvikkeiden arvonlisävero korotettiin tilapäisesti 17 prosenttiin. Korotusta oli tarkoitus pitää voimassa vain vuoden 1997 loppuun asti. Vuonna 1998 arvonlisäveroa ei kuitenkaan palautettu ennalleen, vaan se jäi korkeammalle tasolle, yhdistykset muistuttavat.

Keskusta on vaatinut elintarvikkeiden arvonlisäveron alentamista 12 prosenttiin. Muut suuret puolueet eivät ole sitä pitäneet tarpeellisena. Kauppa on myös vaatinut arvonlisäveron alentamista, mutta MTK ei ole nähnyt sitä ensisijaiseksi tavoitteekseen.