S-ryhmän markkinaosuus hipoo 40 %:a.

Nielsenin Päivittäistavarakaupan myymälärekisterin vuodelta 2006 mittaama päivittäistavaroiden myynti Suomessa oli 12 404  miljoonaa euroa.

Myynnin arvo kasvoi 4,2 % ja määrä 3,0 %. Päivittäistavaroiden hinnat nousivat keskimäärin 1,2 % edelliseen vuoteen verrattuna.

S-ryhmän markkinaosuus kasvoi 4,0 %-yksikköä ja vuoden 2006 markkinaosuus oli 39,9 %. Puolet kasvusta tuli olemassa olevan verkoston myynnin kasvusta ja toinen puoli Sparilta ostetuista myymälöistä ja omasta uusperustannasta.

K-ryhmän markkinaosuus laski 0,5 %-yksikköä ja oli 33,4 %.

Tradekan markkinaosuus kasvoi 1,1 %-yksikköä. Kasvu oli pääosin seurausta elokuun 2005 alussa tapahtuneesta Tradeka Oy:n ja Wihuri-konsernin Ruokamarkkinat Oy:n vähittäiskauppaketjujen liiketoimintojen yhdistymisestä.

Lidlin osuudeksi vuonna 2006 on arvioitu 4,1 %, jossa on lisäystä edelliseen vuoteen 0,4 %-yksikköä.

Ryhmittymien markkinaosuudet olivat seuraavat:

Ryhmä

Markkinaosuudet

Muutos (%-yksikköä)

K-ryhmä

33,4

– 0,5

S-ryhmä

39,9

+ 4,0

Tradeka Oy

11,9

+1,1

Muut yksityiset

14,8

– 4,6

Muut yksityiset –ryhmän markkinaosuuden muutos ilman Sparin ja Wihurin vaikutusta oli 0,8 %-yksikköä.

Päivittäistavaran myyntipinta-ala laski edelliseen vuoteen verrattuna

Suljettujen myymälöiden suuresta määrästä johtuen päivittäistavaran myyntipinta-ala laski edelliseen vuoteen verrattuna 30000 m² ja oli vuoden 2006 lopussa 1 914000 m². Edellisen kerran päivittäistavaran myyntipinta-ala laski vuonna 1988.

Päivittäistavaramyynti pt-neliötä kohden oli 6 165 €, jossa kasvua edelliseen vuoteen 5,2 % eli 305 € / m².

Päivittäistavaramyynti asukasta kohden vuonna 2006 oli 2 279 €, jossa kasvua edelliseen uoteen  3,3 % eli 72 €.

Asukkaita päivittäistavaramyymälää kohden oli keskimäärin 1339, jossa kasvua edelliseen vuoteen 4,7 % eli 60 asukasta / myymälä.

Myymälämäärä laski vuonna 2006

Myymälämäärä 1.1.2007 oli 3 942, joka on 167 myymälää edellisvuotista vähemmän. Täysin uusia myymälöitä perustettiin 74, joka on kymmenen enemmän kuin vuonna 2005. Uusista myymälöistä koko päivittäistavaravalikoimaa myyviä myymälöitä oli 59 kpl. Eniten täysin uusia myymälöitä avasi S-ryhmä, joka vuonna 2006 avasi 27 uutta myymälää.

Vuoden aikana suljettiin 279 myymälää. Osaan myymälöistä on tulossa tai on jo vuoden 2007 aikana tullut jatkaja liiketoiminnalle.

Koko päivittäistavaravalikoimaa myyviä myymälöitä oli vuoden 2006 lopussa 3364 kpl.

Hypermarketit vahvistivat asemiaan

 Myyntiään kasvattivat eniten hypermarketit, joihin lasketaan mukaan ketjut K-citymarket, Prisma ja Euromarket. Hypermarkettien kasvu oli 7,6 % ja osuus koko päivittäistavaramyynnistä oli 24,1 %. Hypermarkettien lukumäärä kasvoi kuudella, joista yksi oli kokonaan uusi ja viidessä oli kyseessä olemassa olleen myymälän muuttaminen hypermarketiksi.

Myynniltään suurin myymälätyyppi oli isot yli 1000 m²:n supermarketit, joiden osuus päivittäistavaramyynnistä oli 33,0 %. Supermarkettien myynnin kasvu vuonna 2006 oli 5,1 %.

Alle 100 m² ja 100 – 199 m² myymälöiden yhteenlaskettu myynti kasvoi 2,8 %.