Potkua marjanviljelyyn tutkimuksen ja käytännön yhteistyöllä

MTT Mikkelin Marjapäivässä kootaan yhteen MTT:n (Maa- ja elintarviketaloudentutkimuskeskus) hallinnoiman kolmevuotisen Potkua marjan- ja omenanviljelyynEtelä-Savossa -hankkeen tulokset. Seminaari pidetään Mikkelin yliopistokeskuksenauditoriossa 28.2.2007 klo 12 – 16.

Marjahankkeen tavoitteena oli parantaa Etelä-Savon marjanviljelyn kannattavuuttatehostamalla viljelykäytäntöjä, kustannusseurantaa ja yhteistyötä viljelyssä jamarkkinoinnissa. Yhtenä toimintaperiaatteena oli tutkimustulosten testaaminen jahyödyntäminen käytännön marjanviljelyssä yhteistyössä eteläsavolaisten tilojenkanssa, joita oli mukana hankkeessa 40.

Luomutilat ovat jo pitkään käyttäneet mansikkapunkin torjunnassa petopunkkeja.Hankkeessamme saatiin lisäselvyyttä petopunkkien käyttäytymisestä jatehokkuudesta myös tiloilla, joilla käytetään torjunta-aineita. Tulosten mukaanmyös tavanomaisin menetelmin viljelevät tilat hyötyvät petopunkkien käytöstä,jos toimintaohjeita noudatetaan huolellisesti.

Gjerde-tuenta helpottaa poimintaa

Vadelman tuentaan kokeiltiin uusia menetelmiä Suomessa yleisimmin käytössäolevan V-tuennan rinnalle. Norjalaisten kehittämää gjerde-tuentaa ei ole aiemmintestattu Suomessa. Tilakokeessa gjerde-tuenta paransi sadon poimittavuutta jahelpotti hometorjuntaa lisäten satomäärää. Vadelman satoversojen taivuttaminenkaarelle tukilankaan versojen latvomisen sijaan mahdollistaa talvivaurioidenaiheuttamien aukkojen paikkaamisen kasvustossa. Yksinkertaisena ja nopeanatyömenetelmänä se soveltuu myös täystiheän kasvuston tukemiseen.

Marjatilan tuotantokustannuksista on hankkeen aikana koottu arvokastalohkokohtaista tietoa, joka hyödyttää marjanviljelyä valtakunnallisesti.Laskelmista selviää muun muassa, että satotason nostaminen on tärkein toimenpidemansikanviljelyn taloudellisen tuloksen parantamiseksi. Todellista säästöäpystyttäisiin saamaan vieraan työvoiman tehokkaasta hyödyntämisestä.

MTT Mikkelin Marjapäivässä kerrotaan myös muita hankkeessa aikaansaatujatuloksia, esitellään myynnin edistämiseksi suunniteltuja tuotteita ja pohditaanmarjamarkkinoiden tulevaisuutta. Myynninedistämistuotteita suunniteltiin yhdessäHelsingin yliopiston Ruralia-instituutin Mikkelin yksikön kanssa.Viljavuuspalvelu Oy toimi yhteistyökumppanina omenan lehtianalyysin tulkinnankehittämisessä. Päivän aikana esittäytyy hankkeen yksi yhteistyökumppani,biologisia torjuntaeliöitä tuottava Biotus Oy. Tilaisuus on maksuton.