S-ryhmälle voittoa 341 miljoonaa

S-ryhmän eli osuuskauppojen ja SOK-yhtymän vuoden 2006 yhteenlaskettu tulos ennen satunnaisia eriä oli 341 miljoonaa euroa, kun vuonna 2005 tulos ylsi 400 miljoonaan euroon. Tulostason alenemiseen vaikuttivat edellistä vuotta pienemmät käyttöomaisuuden myyntivoitot sekä kasvu- ja kehittämisinvestoinnit.

Osuuskauppojen yhteenlaskettu tulos oli 311 miljoonaa euroa, kaikki alueosuuskaupat tekivät voitollisen tuloksen. SOK-yhtymän tulos ennen satunnaiseriä oli 30 miljoonaa euroa. Se oli edellisen vuoden vastaavaa tulosta 39 miljoonaa euroa alhaisempi.

Myynti kasvoi edellisvuodesta

S-ryhmän vähittäismyynti nousi 9 777 miljoonaan euroon, jossa oli lisäystä edelliseen vuoteen 13,4 prosenttia. Kotimaan vähittäismyynnistä osuuskauppojen osuus oli 8 073 miljoonaa euroa eli 84,2 prosenttia ja SOK-yhtymän 15,8 prosenttia. Osuuskauppojen vähittäismyynti kasvoi edellisvuodesta 11,6 prosenttia.

S-ryhmän kotimaan päivittäistavarakauppa kasvoi edellisvuodesta 15,4 prosenttia ja oli 4 909 miljoonaa euroa eli 51,2 prosenttia S-ryhmän kotimaan vähittäismyynnistä. Baltian marketkaupan myynti oli noin 117 miljoonaa euroa.

Maatalouskaupan myynti viljakauppa mukaan lukien oli 1 080 miljoonaa euroa. Maatalouskaupan myynti kasvoi 3,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

S-ryhmä ennakoi myyntinsä kasvavan kaikilla liiketoiminta-alueilla vuonna 2007. S-ryhmä avaa vuoden 2007 lopussa pankin, jonka markkinointinimeksi on valittu S-Pankki.