Raisin Vihannin perunabisnes viljelijöille

Raisio on allekirjoittanut esisopimuksen Vihannissa sijaitsevan ruokaperunaliiketoiminnan myymisestä perustettavalle yhtiölle, jonka omistajia ovat Pohjoisen Kantaperuna Oy, Potwell Oy ja Markku Tuuli. Kauppa on tarkoitus saattaa päätökseen vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Ostaja toteaa jatkavansa tuotannollista toimintaa Vihannissa.

Vihannissa perunatuotteita valmistavan tehtaan liikevaihto vuonna 2006 oli noin 16 miljoonaa euroa ja siellä työskentelee noin 50 henkilöä. Tehdas käyttää vuosittain lähes 50 miljoonaa kiloa kotimaista perunaa, joka hankitaan sopimusviljelijöiltä.

Raision ruokaperunaliiketoiminnasta saatavalla hinnalla on vähäinen, positiivinen vaikutus yhtiön tulokseen. Raision tavoitteena on organisaatiorakenteen selkeyttäminen sekä toiminnan tehostaminen. Nyt toteutumassa oleva kauppa on tämän tavoitteen mukainen.

Joulukuussa 2006 aloitetun ulkomaisten investointihankkeiden arvioinnin tuloksena Raisio on käynnistänyt neuvottelut vetäytyäkseen vireillä olevasta hankkeesta hiutalemyllyn rakentamiseksi Venäjän Burundukiin. Päätös perustuu hankkeen merkittävästi kohonneisiin investointikustannuksiin, joiden arvioidaan johtavan siihen, että hanke ei enää täyttäisi alkuperäisiä tuottovaatimuksia.

Hankkeen johdosta tehtyjen sopimusten muuttamiseen liittyvien todennäköisten riskien kattamiseksi kirjataan vuoden 2006 tilinpäätökseen 5,8 miljoonan euron kertakulu. 

Raisio jatkaa hiutaletuotteiden myyntiä ja markkinointia Venäjällä.

Raision toimitusjohtaja Matti Rihko sanoo: ”Raision uuden johdon joulukuussa 2006 aloittama omaisuuserien ja investointihankkeiden realistisuuden arviointi on nyt tehtyjen toimenpiteiden myötä valmis. Raision liiketoiminnan keskittämisessä on diagnostiikkaa ja perunaa koskevien päätösten myötä otettu ensimmäiset askeleet, mutta yrityksen virtaviivaistaminen ja selkeyttäminen jatkuu. Raision tärkein tavoite vuonna 2007 on kannattavuuden parantaminen.”