Laatutarha-ohjeistus käyttöön heti

Kotimaiset Kasvikset ry on yhteistyössä viljelijäjärjestöjen ja kaupan edustajien kanssa päivittänyt puutarha-alan Hyvät tuotantomenetelmät -ohjeiston. Laatupäällikkö ERKKI RAUTIO Kotimaiset Kasvikset ry:stä kertoo, että uuden oppaan nimi on LAATUTARHA-OHJEISTO. – Uudistetuilla ohjeilla varmistetaan kotimaisten puutarhatuotteiden tuoteturvallisuutta ja ympäristön huomioonottamista ja näin vahvistetaan alan kilpailukykyä kaupan ja kuluttajien näkökulmasta, uskoo Rautio.

Laatutarha-ohjeiston noudattaminen on pakollista yrityksille, jotka ovat tehneet sopimuksen puutarha-alan kotimaisuusmerkin käytöstä (Puhtaasti, Kauniisti tai Kestävästi kotimainen -tuotemerkki).

Rautio kertoo, että koska suuri osa ohjeiston muutoksista liittyy elintarvikelainsäädännön muuttumiseen, astuvat uudet ohjeet voimaan välittömästi. – Vuoden 2007 aikana Laatutarha-ohjeistoon liittyvät teemat ovat esillä viljelijöiden koulutustilaisuuksissa ja alan ammattilehdissä. Alan kotimaisuusmerkin piirissä on noin 2200 puutarha- ja perunayritystä.

Tukimateriaali helpottaa käyttöönottoa

Kotimaiset Kasvikset ry:n nettisivuille (www.kotimaisetkasvikset.fi kohdasta Viljely/Laatutarha-ohjeisto/Viljelijöiden tukimateriaali) on koottu valmiita ratkaisumalleja Laatutarha-ohjeiston käyttöönottamiseen. Materiaalista löytyy esimerkiksi ”kättä pidempää” työntekijöiden kouluttamiseen ja mallilomakkeita eri toimenpiteiden ylöskirjaamiseen.

Rautio kertoo, että Kotimaisuusmerkillä varustettuihin kasviksiin ja niiden tuotantotapaan liittyy iso joukko lupauksia, joiden täyttymistä ei tähän mennessä ole järjestelmällisesti seurattu. – Vuonna 2004 toteutettiin itsearviointi, jossa viljelijät vastasivat omaa tuotantotapaa koskeviin kysymyksiin. Itsearviointikysely tullaan uusimaan syksyllä 2007.

– Vuoden 2006 aikana tehtiin jonkin verran tila-auditointeja, joiden yhteydessä yritysten toimintatapaa verrattiin Laatutarha-ohjeiston vaatimuksiin. Tätä arviointimenettelyä kehitetään edelleen vuoden 2007 aikana. Saattaa olla, että tulevaisuudessa jokaisella merkkiä käyttävällä tilalla tehdään määräajoin neuvonnallinen tila-auditointi.