Ruokaperunan vaatimukset kiristyivät

Kauppa- ja teollisuusministeriö on antanut uudet asetukset ruokaperunan, kasvisten ja ruokasienten kaupan pitämisestä. Uudet asetukset tulevat voimaan 31.12.2006.

Ruokaperunaa koskeva asetus korvaa ruokaperuna-asetuksen vuodelta 1984. Vähimmäisvaatimukset kiristyvät uuden asetuksen myötä niin, että kaikki myytävä ruokaperuna on oltava lajikepuhdasta ja ruokaperunaksi tarkoitettua. Perunaa ei enää voi myydä luokittelemattomana. Ruokaperunalle määritellään kaksi lakisääteistä luokkaa: I ja II luokka, joista II luokka muodostaa ruokaperunaksi määriteltävän perunan laadun vähimmäisvaatimustason.

Vaatimukset ns. I luokan perunalle, joka muodostaa määrällisesti suurimman osan myydystä perunasta, eivät merkittävästi muutu. Uusi vähimmäisvaatimus II luokan perunalle ei sekään merkittävästi vaikuta myyntikelpoisen perunan osuuteen. Uusi asetus vastaa paremmin ruokaperunan kansainvälistä UN/ECE-standardia.

Kasviksia ja ruokasieniä koskevat asetukset kattavat kaikki kasvikset ja ruokasienet, joilla ei ole yhteisölainsäädännössä ns. EU-kauppanormia. Tällaisia ovat esimerkiksi peruna, lanttu, punajuuri, herukat, metsämarjat, sienet, yrtit ja ruukkusalaatit.

Asetusten keskeisin uudistus on vanhojen, maatilahallituksen aikana annettujen laatuluokitusten kumoaminen. Asetusten mukaan kasviksia ja ruokasieniä voidaan kuitenkin edelleen vapaasti luokitella I, II ja ekstraluokan tuotteisiin, edellyttäen, että käytetty laatuluokitusperuste ilmoitetaan kuluttajalle. Kasvisasetuksessa myös määritellään luonnontuote käsittämään luonnosta poimittuja marjoja, yrttejä ja muita vastaavia tuotteita. Kauppasieniluettelo siirretään kauppa- ja teollisuusministeriöstä Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) päivitettäväksi.

Uudet asetukset yksinkertaistavat nykyisiä, jo useaan kertaan muutettuja säädöksiä mm. tarkentamalla säädösten määritelmät. Uudet kasvisasetukset ottavat ensisijaisesti huomioon kuluttajan tarpeet, mutta toimivat myös valvonnan ja toimijoiden omavalvonnan apuvälineenä. Ilman KTM:n kasvisasetuksia kotimaisilla kasviksilla ei olisi laatuvaatimuksille erityistä säädösperustaa. Kuluttajan kannalta on tarkoituksenmukaista, että kotimaisten kasvisten laatuvaatimukset asetetaan samalle tasolle kuin EU-kauppanormien puitteissa myytävien kasvisten