EU:n merkki pakollisiksi luomutuotteisiin

EU:n yhteinen luomumerkki tulee valmiiksi pakattujen luomuelintarvikkeiden pakolliseksi pakkausmerkinnäksi. Muiden luomutuotteiden pakkausmerkinnöissä ja mainonnassa logon käyttö on vapaaehtoista. EU:n luomumerkin käyttö EU:n ulkopuolelta tulevissa luomutuotteissa on vapaaehtoista.

EU:n luomumerkin yhteydessä on aina mainittava missä tuotteen maatalousperäiset raaka-aineet on tuotettu. Pakollisen merkin rinnalla voidaan käyttää kansallisia tai yksityisiä merkkejä.

Luonnonmukaisten tuotteiden merkitsemistä koskevasta ehdotuksesta saavutettiin yleisnäkemys joulukuun EU:n maatalousneuvoston kokouksessa. Ehdotuksen lopullinen hyväksyminen vaatii vielä Euroopan parlamentin käsittelyn, mutta siihen ei uskota enää tulevan merkittäviä muutoksia. Käytännössä säädöksen on ehdotettu tulevan voimaan vuoden 2009 alusta.

Ehdotuksen nähdään vahvistavan luonnonmukaisen tuotannon tavoitteita ja periaatteita sekä selkeyttävän luomutuotantoa ja luomuelintarvikkeita koskevia säädöksiä. Yhteisen merkinnän odotetaan myös selkiyttävän luomutuotteiden sisämarkkinakauppaa.