Perunan geenimuuntelusta on tehty kotimainen väitös

Geenimuuntelu ei näytä johtavan suuriin muutoksiin perunan proteiineissa, selviää filosofian maisteri SATU LEHESRANNAN väitöskirjatutkimuksesta. Sen sijaan luonnolliset tekijät, kuten eri lajikkeiden välinen geneettinen vaihtelu, mukulan fysiologinen kehitys sekä viljelyolosuhteet aiheuttavat huomattaviakin eroja proteiiniprofiileissa.

Ravintokasvien geenimuuntelu herättää edelleen runsaasti keskustelua sekä puolesta että vastaan. Yksi huolenaiheista on geenimuunteluun liittyvien ennakoimattomien
muutosten mahdollisuus. Lehesrannan mukaan ne voivatkin ainakin teoriassa synnyttää muun muassa uudenlaisia allergeenisia proteiineja tai haitallisia yhdisteitä, jotka voivat vaikuttaa kasvin turvallisuuteen elintarvikkeena.

Proteiiniprofilointi lupaava menetelmä

Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida nykyaikaisen proteiiniprofiloinnin eli proteomiikan menetelmien soveltuvuutta viljelykasvien turvallisuuden arviointiin. Saadut tulokset viittaavat siihen, että proteiiniprofilointi soveltuu hyvin ravintokasvien koostumuksen ja aineenvaihdunnan arviointiin. Sitä voitaneen hyödyntää myös tulevaisuudessa arvioitaessa viljelykasvien ruokaturvallisuutta.

Jos kasvien turvallisuuden arvioinnissa mitataan vain rajoitettua määrää esimerkiksi
tärkeitä ravintoaineita tai haitallisia aineita, mahdollisia ennakoimattomia muutoksia
ei välttämättä havaita. Profilointimenetelmien avulla pystytään seuraamaan satoja tai tuhansia molekyylejä yhtä aikaa, mikä voi lisätä todennäköisyyttä havaita ennakoimattomia muutoksia. (Finfood)

Filosofian maisteri Satu Lehesrannan bioteknologian alaan kuuluva väitöskirja Proteomics in the detection of unintended effects in genetically modified crop plants
(Proteiiniprofilointi ennakoimattomien muutosten havaitsemisessa muuntogeenisissä
viljelykasveissa) tarkastetaan Kuopion yliopiston luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunnassa lauantaina 16.12.2006 klo 12 alkaen Snellmanian auditoriossa L22. Vastaväittäjänä on professori, Dr. Karl-Heinz Engel, Technische Universität München, Saksa ja väitöstilaisuuden valvojana professori Sirpa Kärenlampi, Kuopion yliopisto.