Ensiö Hytösestä maanviljelysneuvos

Tasavallan presidentti on 1.12.2006 tapahtuneessa esittelyssä myöntänyt maanviljelysneuvoksen nimen ja arvon Hankkija-Maatalous Oy:n toimitusjohtajalle, maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatti Ensio Hytöselle.

Maanviljelysneuvos Ensio Hytönen on toiminut S-ryhmässä vuodesta 1999, jolloin hän aloitti Hankkija-Maatalous Oy:n toimitusjohtajana. Hankkija-Maatalous Oy on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (SOK) tytäryhtiö.

Ensio Hytönen on tehnyt koko elämäntyönsä elintarviketuotantoon ja maatalouskauppaan liittyvissä tehtävissä. Jo opiskeluaikanaan hän aloitti Valio Oy:ssä (tuolloin Valio Meijerien Keskusosuusliike) ja työskenteli konsernissa eri tehtävissä parikymmentä vuotta edeten juustotuotannosta vastaavaksi johtajaksi vuonna 1995.

Vuosina 1997-1999 maanviljelysneuvos Hytönen toimi Atria Oyj:n varatoimitusjohtajana.

Ensio Hytösen asiantuntemusta on käytetty lukuisissa eri luottamustehtävissä. Tällä hetkellä hän on jäsenenä mm. Pellervo-Seura ry:n johtokunnassa, Pellervon Taloudellisen Tutkimuslaitoksen hallituksessa, Sampo-Rosenlew Oy:n hallituksessa, Borealis Kasvinjalostus Oy:n hallituksessa, Suomen 4H-Säätiön hallituksessa sekä asiantuntijajäsenenä Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n valtuuskunnassa. Hänellä on ollut myös useita alan kansainvälisiä luottamustehtäviä. Nykyisistä maatalouden ulkopuolisista luottamustehtävistä merkittävin on Suomen Kulttuurirahaston hallituksen ja raha-asiaintoimikunnan jäsenyys.

SOK:n johtajistossa maanviljelysneuvos Hytönen on ollut vuodesta 2003 lähtien.

Erityisesti maanviljelysneuvos Ensio Hytösen sydäntä lähellä on vapaaehtoinen maanpuolustustyö. Sotilasarvoltaan hän on majuri.