Siemenperunan viljelyala laski

Sertifioitua eli virallisesti varmennettua siemenperunaa tuotettiin viime kesänä 1 290 hehtaarilla, mikä on noin 60 hehtaaria edellisvuosia vähemmän. Eviran siementarkastus- ja luomuvalvontayksikön mukaan tuotanto-ala on pysytellyt viime vuosina 1 350 hehtaarin tietämissä, ja viraston mukaan tapahtunut notkahdus on yllättävää.

Yleisimmät perunalajikkeet olivat Van Gogh ja Nicola -ruokaperunat sekä varhaisperuna Hankkijan Timo.

Siemenperunan tuotanto on keskittynyt Pohjois-Pohjanmaalle. Eniten siemenperunaa tuotettiin Tyrnävällä, missä peruna-alaa oli yhteensä 650 hehtaaria. Seuraavaksi eniten perunaa viljeltiin Kalajoella ja Limingassa.

Tuottajat eivät pidä notkahdusta dramaattisena

Siemenperunakeskuksen toimitusjohtaja REIJO MOILANEN ei pidä tuotantoalan pienenemistä dramaattisena, hän selittään notkahdusta muun muassa yleisillä markkinavaihteluilla. Samaa mieltä on Pohjoisen Kantaperunan toimitusjohtaja JUSSI KARJULA.

Sitä, onko muutos pysyvä, on Moilasen mukaan vaikea sanoa. Hänen mukaansa entistä satoisammat ja viljelyvarmemmat perunalajikkeet mahdollistavat sen, että sama kilomäärä siemenperunaa voidaan tuottaa pienemmällä peltomäärällä. Tämä selittää osaltaan pienentynyttä siemenalaa.

Karjula puolestaan muistuttaa kesän 2005 perunalohkojen virussaastunnassa, joka vaikeutti hieman kanta-aineiston saatavuutta ja pudotti siten pinta-alamääriä. Lisäksi viime kesä oli luonnonolosuhteiltaan monissa Euroopan maissa vielä Suomeakin ongelmallisempi, mikä näkyy muun muassa perunan siementuotantoalojen pienenemisenä eri puolilla mannerta.

Sekä Moilanen ja Karjula uskovat alan tulevaisuuteen. Heidän luotsaamissaan yrityksissä ei juuri ole näköpiirissä tuotantoalojen supistamisia, päin vastoin.

– Siemenperuna-alalla uskotaan, että Suomi on tulevaisuudessa nykyistä merkittävämpi toimija eurooppalaisilla siemenperunamarkkinoilla, Karjula toteaa.

Kasvustot laadukkaita, mutta viruksia odotetaan löytyvän

Viime kesän perunakasvustot olivat hyvälaatuisia, Evirasta kerrotaan. Virallisissa viljelytarkastuksissa viljelyksiä hylättiin poikkeuksellisen vähän, vain viisi hehtaaria. Kesällä 2005 hylättyjä hehtaareita oli lähes 80.

Tänä vuonna yleisimmät hylkäyssyyt olivat lajikeaitous ja perunaseitti. Sen sijaan vesivahingot ja tyvimätä eivät kuluneena kesänä olleet perunakasvustojen kiusana.

Poikkeuksellisesti perunoiden virustauteja löydettiin tarkastuksissa myös siemenperunapelloilta. Ylitarkastaja HANNA KORTEMAA Evirasta varoitteleekin, että talven kuluessa tehtävissä laboratoriotesteissä viruksia löytyy. Kun virallisessa siementarkastuksessa todetaan jossain perunaerässä liian suuri virustartunta, erä poistetaan siemenperunatuotannosta.

Kortemaan mukaan myös oman tilan perunansiementä käyttävän tuottajan on syytä vakavasti harkita uuden siemenen ostamista, koska oma siemenvoi olla pahoin virusten saastuttama.

Siemenperunan tarkastukset Eviran Loimaan yksikön vastuulla

Eviran Loimaalla sijaitseva siementarkastus- ja luomuvalvontayksikkö vastaa siemenperunan virallisista tarkastuksista ja hyväksymisestä koko Suomessa. Siemenperunan tarkastukseen kuuluvat viljelystarkastus, laboratoriotestit, varastotarkastus ja virallinen varmentaminen eli sertifiointi.

Kesällä jokainen siemenperunalohko tarkastetaan. Tarkastuksessa varmistetaan, että kyseessä on ilmoitettu perunalajike eikä lajikesekaannuksia hyväksytä. Lisäksi kasvustosta etsitään haitallisia perunan kasvitauteja.

Laboratorioanalyyseissä tutkitaan maanäytteistä peruna-ankeroinen ja mukulanäytteistä perunan rengasmätä ja virustaudit. Peruna-ankeroinen ja rengasmätä ovat vaarallisia kasvintuhoojia, joita ei hyväksytä lainkaan siemenperunassa.

Ennen siemenperunan sertifiointia tehdään mukuloille silmämääräinen varastotarkastus perunavarastossa. Puhtaista ja halkaistuista mukuloista etsitään kasvitauteja ja vioituksia, jotka voivat vaikuttaa siemenperunan laatuun.

Kun siemenperunaerä on läpäissyt kaikki tarkastukset, siementarkastus- ja luomuvalvontayksikkö sertifioi erän. Hyväksytyn ja tarkastetun siemenperunan tunnistaa virallisesta vakuustodistuksesta. Tarkastetun siemenperunan mukana ei leviä vaarallisia kasvintuhoojia eikä haitallisessa määrin muita kasvitauteja. (Finfood)