Siemenperunasta high techiä

Siemenperunasta Pohjois-Pohjanmaan vientituote -hanke yhdistää agro-, bio- ja informaatiotekniikan huippuosaamista siemenperuna-alalle. Juuri käynnistynyt kaksivuotinen, kolmeen osaan jakautuva hanke keskittyy siemenperunan tuotantoketjusta kertyvän tiedon sekä Pohjois-Pohjanmaan ainutlaatuisten tuotanto-olosuhteiden hyödyntämiseen siemenperunan markkinoinnissa.

Agro-, bio- ja informaatiotekniikoiden yhdistäminen tarjoaa uudenlaisen mahdollisuuden tutkia siemenperunan laatuun vaikuttavia tekijöitä. Tekniikoiden ennakkoluuloton yhteiskäyttö yhdessä alan huippututkimuksen kanssa luo pohjaa myös uusien innovaatioiden synnylle.

Hankkeen tavoitteena on tarjota asiakkaalle kattava tietopaketti siemenperunan laadullisista tekijöistä ja välineet niiden todentamiseen. Rakennettavan siemenperunan jäljitettävyysmallin ansiosta asiakas pystyy varmistumaan hankkimansa sertifioidun siemenen kasvuolosuhteista, viljelytoimenpiteistä, varastoinnista, perunan ulkoisesta ja sisäisestä laadusta, viranomaistarkastuksista ja laboratorioanalyysituloksista.

Siemenperunan tuotantoketjun pituuden vuoksi siinä syntyvän tiedon määrä on valtaisa. Tämän tiedon keskitetty kerääminen, analysointi ja kohdennettu käyttö tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tehostaa suomalaisen siemenperunan vientiä.

Erinomaiset luontaiset olosuhteet

Tautivapaan siemenperunan tuotanto on vaikeutunut Keski-Euroopassa (EPPO 2004). Suomen pohjoiset puhtaat tuotanto-olosuhteet (High Grade –status Tyrnävä-Liminka -alueella) luovat erinomaiset edellytykset kilpailukykyiselle siemenperunatuotannolle. Siemenperunan liiketoiminnassa puhtaus kasvitaudeista on keskeinen kilpailuetutekijä.

Hankkeen tavoitteena on todentaa molekyylibiologisin menetelmin ainutkertaiset, pitkän päivän tuotanto-olosuhteiden vaikutukset siemenperunaan ns. pohjoisen elinvoiman ilmentymisenä.

Pohjoisten tuotanto-olosuhteiden todentaminen yhdessä siemenperunan jäljitettävyyden kanssa tarjoaa suomalaiselle siemenperunalla merkittävää kilpailuetua keskieurooppalaisiin kilpailijoihinsa verrattuna.

Yhteistyötä yli rajojen

Hankkeen toteuttavat MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) Ruukki ja Pohjoisen Kantaperuna Oy yhteistyössä Helsingin yliopiston, Oulun yliopiston sekä kotimaisten informaationteknologiayritysten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden (Hollanti, Sveitsi) kanssa. Hanke on osa Pohjois-Pohjanmaan liiton hallinnoimaa X-Branches ohjelmaa.