Kemira GrowHow yhteisyritykseen Englannissa

Kemira GrowHow ja brittiläinen Terra Industries perustavat yhteisyrityksen. Uusi yritys yhdistää molempien yhtiöiden lannoitteiden ja näihin liittyvien prosessikemikaalien valmistuksen Isossa-Britanniassa.

Kemira GrowHow´n mukaan nyt solmittu aiesopimus ei ole juridisesti sitova sopimus ja hankkeen toteuttaminen edellyttää muun muassa Ison-Britannian kilpailuviranomaisten hyväksyntää, lopullisten sopimusdokumenttien neuvottelemista sekä rahoittajien hyväksyntää. Hankkeen toteuttaminen ei edellytä Kemira GrowHow¤n tai Terra Industriesin osakkeenomistajien hyväksyntää. Yhtiöt aikovat jättää asian kilpailuviranomaisten käsiteltäväksi lokakuun loppuun mennessä.

Terra Nitrogen (UK) Limited on suurin ammoniumnitraatin tuottaja Isossa-Britanniassa, kun taas Kemira GrowHow UK Limited on Ison-Britannian merkittävin moniravinnelannoitteiden tuottaja. Ehdotettu yhteisyritys tarjoaisi näin kokonaisvaltaisen lannoitetarjoaman asiakkailleen.

Molemmat yhtiöt omistaisivat yhteisyrityksestä 50 prosenttia. Yhteisyritykseen kuuluisivat sekä Kemira GrowHow UK Limitedin tehtaat Incessä että Terra Nitrogen (UK) Limitedin toimipaikat Teessidessa ja Severnsidessa Isossa-Britanniassa. (Finfood)