Luomuun perustettiin kokoava yhdistys

Keskiviikkona 4. päivä lokakuuta perustettu Suomen Luomutoimiala ry haluaa koota yhteen hajallaan olevan luomualan kaikki osapuolet toteuttamaan tuoretta luomustrategiaa. Luomualaa kehittämään halutaan esimerkiksi yrityksiä, tukiorganisaatioita sekä julkista hallintoa, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja MARJA PULKKINEN. – Tähän saakka ei ole ollut olemassa sellaista organisaatiota, joka edustaa Suomessa koko luomualaa, ja kehittäisi sitä yhtenä kokonaisuutena. Tämä yhdistys on se.

– Yhdistyksen tarkoituksena on muuttaa alan kehittäminen vastaamaan yritysten tarpeita, puheenjohtaja linjaa.

Yhdistys haluaa tehdä yhteistyötä kaikkien luomualan toimijoiden kanssa ja sovittaa yhteen luomualan tavoiteohjelmien toteutusta muun elintarvikealan tavoitteiden kanssa. Myös yhteydet kansainväliseen luomumaailmaan kuuluvat yhdistyksen toimintaan. Pulkkisen mukaan hdistyksen ympärille voidaan koota yhteistyöelin tai verkosto, joka voi toimia koko luomualan ohjaavana elimenä ja valvoa luomustrategian toteuttamista.

Uuden yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on sääntöjensä mukaan valvoa luomutoimialan yleisiä ja yhteisiä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa ja turvata alan toimintaedellytyksiä sekä toimialan ja luomuketjun kasvua ja kannattavuutta. Yhdistys pureutuu luomualan toimijoiden ongelmien ydinkohtiin ja hakee ratkaisuja ongelmien poistamiseksi sekä esittelee alan kehittämistarpeita sidosryhmille.

Kaikkia tarvitaan

Ennestään luomualalla ovat toimineet muun muassa Luomuliitto ja Finfood Luomu. Pulkkisen mukaan työnjakoa uuden yhdistyksen sekä edellä mainittujen organisaatioiden välillä ei ole vielä neuvoteltu loppuun saakka.

Luomuliitto on ensisijaisesti luomuviljelijöiden etujärjestö eli edustaa luomuketjun alkupäätä. Finfood Luomu puolestaan tekee töitä luomutuotteiden menekinedistäjänä eli työskentelee ketjun loppupäässä. – Molemmilla on ammattitaitoa ja osaamista omalla erityisalueellaan, Pulkkinen toteaa, ja jatkaa: – Kaikkien osapuolten työ ja osaamisen hyödyntäminen luomustrategian tavoitteiden toteuttamisessa on erittäin tärkeää.

Vuonna 2007 keskitytään vilja-alaan

Vuonna 2007 uusi yhdistys keskittyy luomuvilja-alan ongelmien ratkaisemiseen ja tuotantoketjujen kehittämiseen. Tarkoitus on toteuttaa vilja-alan yritysselvitys vielä tänä syksynä yhteistyössä ProAgrian kanssa. Selvityksen pohjalta tehdään luomuvilja-alan kehittämissuunnitelma vuodelle 2007.

Ensi vuoden aikana muun luomualan strategiatyö etenee toimenpidesuunnitelmiksi, Pulkkinen kertoo. Mahdollisesti muiden tuotannonalojen selvitysten tekeminen aloitetaan jo ensi vuonna.

Jäsenyrityksen kuuluttava luomuvalvontaan

Suomen Luomutoimialan jäseneksi voi liittyä yritys, joka kuuluu luomuvalvontaan.
Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä myös yhteisö, joka edustaa luomuvalvontaan kuuluvia toimijoita. Yksittäiset viljelijät ovat jäseninä etujärjestöjensä kautta. Lisäksi kannatusjäsenenä voi olla yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Sitä, kuinka paljon yhdistyksessä on tällä hetkellä jäseniä, ei vielä julkisteta. Sen verran Pulkkinen kertoo, että jäseniä on riittävästi toiminnan käynnistämiseksi.

Varat Suomen Luomutoimiala saa jäsenmaksuista muodostuvasta alkupääomasta. Lisäksi yhdistyksen on Pulkkisen mukaan tarkoitus hakea luomustrategian toteuttamiseen julkista rahoitusta. (Finfood)