Pellon kasvukunto testaukseen

Viljelijät voivat nyt selvittää peltonsa kasvukunnon laatutestillä, jonka ovat kehittäneet ProAgria ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT).

Peltomaan laatutestissä on kolme osaa: itsearviointi, kuoppahavainnot ja täydentävät mittaukset. Testi aloitetaan aina itsearvioinnilla. Sen jälkeen valitaan, tehdäänkö pellolla kuoppahavaintojen lisäksi myös täydentäviä mittauksia. Laatutestillä voi selvittää peltomaan fysikaalisia ja biologisia ominaisuuksia, kemialliset laatutulokset kertoo viljavuusanalyysi.

ProAgrian mukaan koko peltomaan laatutestin tekeminen vie aikaa noin neljä tuntia 1 – 2 peltolohkoa kohti. Testi suositellaan tehtäväksi noin viiden vuoden välein sellaisilta lohkoilta, joiden tuottavuudessa on ollut ongelmia tai jonka tuottavuus halutaan varmistaa.

Peltomaan laatutesti löytyy internetistä osoitteesta www.agronet.fi > Kasvi >Peltomaan laatutesti.