Puutarhatuotteiden varastointituen haku vuodelle 2006 käynnissä

Puutarhatuotteiden hakemuslomake (lnro 228) postitetaan viikolla 37/2006 viime vuonna (2005) ko. tukea hakeneille. Hakemuslomakkeen yhteydessä postitetaan lomakkeen täyttöohje sekä varastoitujen puutarhatuotteiden määrän marras- ja joulukuun ilmoituslomakkeet. Lisäksi lomakkeiden liitteenä on mallikappale täytetystä varastokirjanpitolomakkeesta sekä tyhjä varastokirjanpitolomake.

Jos lomaketta ei jostain syystä tule hakijalle postitse tai hakija on uusi, on lomake täyttöohjeineen saatavissa kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisilta ja TE-keskuksen maaseutuosastolta.

Lomake on tulostettavissa myös maa- ja metsätalousministeriön internet-osoitteesta http://lomake.mmm.fi. Tarvittaessa lomaketta voi tilata maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (TIKE) lähettämöstä puhelimitse numerosta 020 77 21242, sähköpostilla osoitteesta lomake@mmm.fi tai faksilla numerosta 020 77 21213.

Jos peltoja on kahden eri tukivyöhykkeen (A/B tai C) alueella, täytetään kaksi hakemuslomaketta. Tämä johtuu siitä, että varastointituki maksetaan tukialueilla A/B eri tukityypillä kuin tukialueella C.

Hakemuslomake on palautettava täytettynä tilan sijaintipaikkakunnan TE-keskuksen maaseutuosastolle tai Ahvenanmaalla lääninhallitukseen viimeistään 25.10.2006. Myöhässä palautettu tukihakemus alentaa tukea.

Poikkeusta puutarhatuotteiden varastointitukea koskeviin edellytyksiin voi hakea kirjallisesti maa- ja metsätalousministeriöstä viimeistään 25.10.2006.

Hakemuksen ohessa olevilla kahdella varastomääräilmoituslomakkeella ilmoitetaan varastoitujen tuotteiden kuutiomäärätilanne (kokonaisina kuutioina) marraskuun 15. päivänä ja joulukuun 15. päivänä. Nämä varastomääräilmoitukset on toimitettava TE-keskukseen tai Ahvenanmaalla lääninhallitukseen viimeistään 29.12.2006. Jos varastomääräilmoitus marras- tai joulukuulta palautetaan myöhässä, ei kyseisen kuukauden varastomäärää voida ottaa huomioon.

Tukikelpoisten kasvien tuen määrä

Puutarhatuotteiden varastointituki määräytyy tukeen oikeuttavien puutarhatuotteiden varastomäärän (m3), varastotyypin (koneellisesti jäähdytetty varasto / muu varasto) ja sen perusteella, onko tuotanto tuoretuotantoa vai teollisuuden sopimustuotantoa. Varastointituki lasketaan loka-, marras- ja joulukuussa käytössä olevan puutarhatuotteiden varastotilavuuden keskiarvosta.

Tuen ehdot eivät ole muuttuneet viime vuodesta.

Varastointitukea maksetaan kaikilla tukialueilla. Tukialueilla A ja B varastointituki maksetaan Etelä-Suomen kansallisena tukena (Vna 28/2006 19 §) ja C-alueella pohjoisena tukena (Vna 29/2006 27 §). Satoa tuottavan pellon sijainti määrää sen, kumpaa yllä mainittua tukea hakija saa varastoimilleen puutarhatuotteille.

Varastointitukea saavat tuoretuotannossa kiinankaali, kyssäkaali, lanttu, mukulaselleri, nauris, omena, palsternakka, persilja, porkkana, punajuuri, punakaali, purjo, ruusukaali, savoijinkaali, sipuli ja valkokaali. Teollisuuden sopimustuotannossa tukea saavat lanttu, mukulaselleri, porkkana, punajuuri, punakaali, sipuli ja valkokaali.

Tuoretuotannossa ja teollisuuden sopimustuotannossa tuki on erisuuruinen ja siksi tuotantotyyppi on mainittava hakemuksessa.

Tuoretuotannon varastotyyppien mukainen tuen määrä enintään:
• Koneellisesti jäähdytetty varasto 14,2 euroa/m³
• Muu varasto 9,8 euroa/m³

Teollisuustuotannon varastotyyppien mukainen tuen määrä enintään:
• Koneellisesti jäähdytetty varasto 12,3 euroa/m³
• Muu varasto 8,1 euroa/m³
(Vna 28/2006 Etelä-Suomen kansallisesta tuesta ja Vna 29/2006 pohjoisesta tuesta).Puutarhatuotteiden varastointituen maksatus tapahtuu arviolta maaliskuussa 2007.