Perunan viljelyä avaruusasemilla?

Peruna on ainutlaatuinen kasvi, sillä sen kyky hyödyntää vettä, valoa, ravinteita ja tilaa kasvuunsa on erinomainen. Niinpä perunan viljelyä avaruudessa on tutkittu jo vuosia, tavoitteena kasvattaa perunaa astronauttien aterioiksi avaruusasemilla, kertoi professori JARI VALKONEN Siemenperunakeskuksen 30-vuotisjuhlassa Tyrnävällä torstaina.

— Perunassa on edelleen paljon sellaista, joka on paljastunut vasta äskettäin. Jotkut ovat allergisia tietyille perunan valkuaisaineille. Toisaalta perunassa on varsin tehokkaita yhdisteitä, jotka estävät valkuaisaineita hajottavien entsyymien toiminnan. Niillä on käyttöä lääketeollisuudessa toisenlaisten iho- tai limakalvoärsytysten hoidossa, Valkonen selvittää.

Perunan glykoalkaloidit tuottavat sopivana pitoisuutena perunalle ominaisen, herkullisen aromin, mutta liika-annostus aiheuttaa vatsanväänteitä. Toisaalta glykoalkaloidit on havaittu otollisiksi lähtömolekyyleiksi lääketeollisuuden tuotekehittelyssä.

Perintöaineksen tunteminen helpottanut jalostusta

Perunan perinnöllinen monimuotoisuus ilmentyy tuhansina lajikkeina, joita viljellään eri maissa. Tämän lisäksi perunalla on kolmatta sataa sukulaislajia, joista puolen tusinaa on syömäkelpoisia. Lopuissa on lukemattomia hyödyntämättömiä ominaisuuksia jalostuksen käyttöön.

Perunan jalostus on Valkosen mukaan helpottunut sitä mukaa, kun perunan perintöainesta on opittu tuntemaan. — Kaikki toiminnalliset geenit on jo todennäköisesti tunnistettu. Niiden sijoittuminen perunan 12 kromosomiin on selviämässä. Näillä tiedoilla täsmäjalostus tehostuu geenimerkkien ja geeninsiirtojen avulla. Geenien toimintaa kokonaisuutena tutkitaan genomiikan menetelmin muun muassa mikrosiruilla.

Jalostuksen vauhdittamiseen tarvitaan myös muuta menetelmäkehitystä. Mukulan muoto muistuttaa läheisesti asteroidien muotoa. Kolmiulotteinen malli mukuloille onkin laadittu yhteistyössä tähtitieteen tutkijoiden kanssa. Sen avulla voidaan päästä niiden geenien jäljille, jotka määräävät mukulan muodon. Vastavuoroisesti mukuloiden mallintaminen on osoittautunut hyödylliseksi taivaankappaleiden muotoja koskevien matemaattisten mallien kehittämistyössä.

Siemenperunatuotantoon tehoa uusilla menetelmillä

Siemenperunan tuotantoa kehitetään kaiken aikaa. Virusvapaata siemenperunan kanta-aineistoa voidaan tuottaa kryo- eli kylmäsäilytysmenetelmällä. Siinä nuorin, virusvapaa kasvupisteen kärki säästetään jäädyttämisen aiheuttamalta tuholta olosuhteita säätelemällä ja siitä kasvatetaan tautivapaa verso. Menetelmä on huomattavasti perinteistä tapaa tehokkaampi.

Siemenperunan terveyden varmistamiseenkin on tulossa uutta tehoa, kunhan mikrosirutestit saadaan käyttöön. Yhdellä mikrosirulla voidaan tunnistaa kaikki perunan taudinaiheuttajat samalla kertaa.