Suonenjoen esitys: Tunneliviljelylle investointitukea

Suonenjoen seudun Marjanviljelijäin yhdistys ry on tehnyt Marjaosaamiskeskuksenavustaman esityksen kevyiden kausihuoneiden saamiseksi maatalouden investointitukien piiriin.

Esitys asetus muutoksesta on lähetty maatalousministeri Juha Korkeaojalle sekä Pohjois-Savon TE-keskuksen johtajalle Jaakko Kekonille. Asiaa on ollut viemässä eteenpäin kansanedustaja Markku Rossi. Lähetetyssä kirjeessä on tuotu esille maamme ja alueemme marjantuotannon kilpailukyvyn kehittymisestä. Useissa Euroopan maissa mm Iso-Britannia, Norja, Puola) jo yleistyneet kevytrakenteiset kausihuoneet (tunnelit)eivät meillä kuulu maatalouden investointituen piiriin.

Kevytrakenteisten kausihuoneiden (tunneleiden) käyttö marjantuotannossa parantaasadon laatua, pidentää satokautta, vahvistaa kotimaisen tuotannon kilpailukykyätuontiin nähden, sekä parantaa ammattitaitoisen työvoiman työllissyystilannetta.

Esimerkiksi Iso-Britanniassa 85 % marjantuotantopinta-alasta on nykyisin katettutunnelein. Pidentyneen satokauden myötä sikäläinen marjantuotanto on pystynytsyrjäyttämään marjantuonnin Etelä-Euroopasta lähes täysin.

Suonenjoen seudun Marjanviljelijäin yhdistys ry esittää, että maatilataloudenrakennetuen ja vastaavan yritystoiminnan tuen kohdentamista koskevaa asetustatarkennetaan siten, että se mahdollistaa investointituen myöntämisen myöskevytrakenteisille kausihuoneille. Asetuksen 1092/2005 18 § tulisi esityksemmemukaan kuulumaan:

Kasvihuonetta voidaan pitää tukikelpoisena rakennuksena, jos siinä onbetonisokkeli-, betonipilari- tai muu vastaava kiinteä perustus sekälämmitysjärjestelmä ja se on katettu joko lasilla, kasvihuonekäyttöön tarkoitetulla kerroslevyllä tai kaksinkertaisella muovilla. Tukea voidaan myös myöntää kevytrakenteisten kausihuoneiden rakentamiseksi, joissa viljely tapahtuu joko avomaassa tai rajoitetussa kasvualustassa sekä kaikissa edellä mainituissa huoneissa tapahtuvaa tuotantoa palvelevien koneiden ja laitteiden hankintaan.

MMM:n vastaus 19.5.2006

Kausihuoneissa samoin kuin ns. kasvutunneleissa tapahtuvasta tuotannosta on Suomessa vielä aika vähän kokemuksia. Maa- ja metsätalousministeriö tulee ennen vuoden 2007 koskevan rakennetukivarojen kohdentamisasetuksen antamista selvittämään yhdessä alan tuottajajärjestöjen kanssa, tulisiko kausihuoneiden tai kasvutunneleiden hankinta ottaa investointituen piiriin. Tässä harkinnassa on muun muassa otettava huomioon kyseisissä rakennelmissa tapahtuvan tuotannon kannattavuus perinteiseen tuotantoon nähden, tuotteiden markkinatilanne sekä kilpailuasemassa mahdollisesti tapahtunut muutos muihin maihin nähden.