Perunatärkkelykseen ehdotetaan lisätukia

Perunatärkkelystuotannon strategiaa pohtinut työryhmä vaatii toimia tuotannon ja jalostuksen kannattavuuden kehittämiseksi. Tärkkelysperunoiden viljelyn pitää säilyä houkuttelevana vaihtoehtona viljelijöille ja teollisuuden lopputuotteiden tulee vastata asiakkaiden ja kuluttajien vaatimuksia.

Strategian vuosille 2006–2013 laatinut maa- ja metsätalousministeriön työryhmä luovutti raporttinsa maa- ja metsätalousministeri JUHA KORKEAOJALLE keskiviikkona.

Tuotannon kannattavuuden varmistamiseksi hehtaarikohtaisen tärkkelyssaannon tulisi nousta tuhannella kilolla vuoteen 2013 mennessä. Tämän aikaansaamiseksi työryhmä ehdottaa, että kaikilla tärkkelysperunatiloilla otettaisiin käyttöön lohkokohtaisiin tietoihin perustuva viljelyjärjestelmä vuoteen 2013 mennessä. Keskimääräisen viljelyalan tulisi nousta 11 hehtaarista 15 hehtaariin ja koneyhteistyötä tulisi lisätä.

Suomessa on runsaat 700 tärkkelysperunan viljelijää ja neljä perunatärkkelyksen valmistajaa. Viljely on paikallisesti keskittynyt tärkkelyksen tuotantolaitosten ympärille Satakuntaan ja Etelä-Pohjanmaalle. Perunatärkkelystä viljellään 8 000 hehtaarilla.

Suomella on nykyisin 53 178 tonnin perunatärkkelyskiintiö, mikä on 2,7 prosenttia EU:n kokonaiskiintiöstä. Kiintiöjärjestelmästä neuvotellaan seuraavan kerran ensi syksynä. Työryhmä säilyttäisi tuotantokiintiöt, EU-tuen ja kansalliset tuet.

Uusia käyttökohteita tarvitaan paperiteollisuuden lisäksi

Kilpailu perunatärkkelysmarkkinoilla on kiristynyt viime vuosina. Perunatärkkelystä tuotetaan paperi- ja elintarviketeollisuuden raaka-aineeksi sekä suoraan kuluttajamarkkinoille. Perunatärkkelyksestä käytetään 80 prosenttia paperiteollisuudessa. Perunatärkkelys kilpailee viljapohjaisen tärkkelyksen ja pääosin Kaukoidästä tuotavan tapiokatärkkelyksen kanssa. EU:n laajentuminen on lisännyt kilpailua.

Työryhmä patistaa teollisuutta panostamaan tuotekehitykseen ja etsimään uutta käyttöä paperiteollisuuden ulkopuolelta.

Maa- ja metsätalousministeriön ohella työryhmässä olivat edustettuina tuottajajärjestöt, elintarviketeollisuusliitto ja tärkkelysteollisuusyhdistys.