Etanolituotanto Säkylään?

Lännen Tehtaat suunnittelee polttoaine-etanolituotannon käynnistämistä. Yrityksen tekemän alustavan selvityksen mukaan tuotantolaitos on suunniteltu sijoitettavaksi Säkylään Iso-Vimman teollisuusalueelle.

Suunnitelman mukaan tehdas valmistaisi etanolia 66 miljoonaa kiloa eli 83,5 miljoonaa litraa vuodessa. Tämän lisäksi etanolitehtaan sivutuotteena syntyisi rehuja yhteensä 100 miljoonaa kiloa. Investoinnin alustava kustannusarvio on 45 miljoonaa euroa ja se työllistäisi noin 40 henkeä. Tuotanto voisi käynnistyä vuoden 2008 puolivälissä.

Lännen Tehtaat käynnistää ympäristövaikutusten arviointimenettelyn Säkylän tehdasinvestointia varten. Menettely on edellytyksenä ympäristöluvan hakemiselle ja siihen on arvioitu kuluvan enintään yksi vuosi. Lännen Tehtaat on myös päättänyt hakea hankkeelle kauppa- ja teollisuusministeriöltä energiainvestointeihin tarkoitettua investointitukea.

Etanoliliiketoimintaa varten on tarkoitus perustaa osakeyhtiö. Lännen Tehtaiden mukaan hanke voidaan toteuttaa joko yksin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa, keskustelut mahdollisten kumppaneiden kanssa voidaan käynnistää suunnitelmien täsmentämisen jälkeen syksyllä.