Luomumerkin käyttö myös koristekasveihin

Luomumerkin säännöt muuttuvat toukokuun alusta lähtien. "Luomu- valvottua tuotantoa – kontrollerad ekoproduktion" -merkin käyttö laajenee siemeniin, koristekasveihin ja rehuihin. Syynä on EU:n luomuasetus, joka on laajentunut kattamaan myös nämä tuotteet.

Luomumerkki on maa- ja metsätalousministeriön omistama yhteismerkki, jonka käyttäjiä ovat suomalaisten viranomaisten valvonnassa olevat luomutuottajat, luomuelintarvikkeiden valmistajat ja maahantuojat. Merkki on ollut maksutta elinkeinon käytössä vuodesta 1998 ja se on suojattu yhteismerkkilain mukaisella rekisteröinnillä tarkastusmerkiksi.

Toukokuun alusta lähtien merkin käyttöä valvoo Elintarviketurvallisuusvirasto, kun Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tehtävät siirtyvät tähän uuteen virastoon.

Luomumerkin uudistetut säännöt noudattavat pääosin entisiä periaatteita merkin ulkoisen asun, sen käyttöoikeuden, maksuttomuuden ja merkin käytön valvonnan osalta. Merkin vähimmäiskokoa on tarkistettu 15 millimetrin koosta 10 millimetrin kokoon ja sopimussakko 50 000 markkaa on korotettu euromääräiseksi tasasummaksi 10 000 euroa