Ruotsi kolminkertaistaa luomualan?

Valvotun luomuviljellyn pellon osuus Ruotsin peltoalasta tulee nousta 20 prosenttiin vuoteen 2010 mennessä, esittää Ruotsin hallitus maatalouden pitkän tähtäimen tavoitteeksi eduskunnalle. Tavoitteen saavuttamiseksi luomutuotteiden kulutuksen tulee nousta julkisella sektorilla 25 prosenttiin vuoteen 2010 mennessä.

Nykyisin valvotun luomutuotannon osuus viljelyalasta on noin seitsemän prosenttia eli ala aiotaan kolminkertaistaa viidessä vuodessa. Luomuvalvontaan liittymistä kannustetaan muun muassa erillisellä luomuvalvonnan tuella, joka otettiin käyttöön viime vuonna. Luomuviljelyn toivotaan lisääntyvän erityisesti alueilla, joilla maatalouden ympäristövaikutukset ovat suurimpia.

– Haluan panostaa siihen, että saadaan enemmän ja useampia luomutuotteita kauppojen hyllyille, sanoo maatalousministeri ANN-CHRISTIN NYKVIST. Hallituspuolue sosiaalidemokraatit on laatinut uuden esityksen yhdessä vasemmistopuolueen ja vihreiden kanssa.

Nykyisin julkisen keittiöt käyttävät luomua 2,5-3,0 prosenttia. Osuus vaihtelee suuresti kunnittain. Joissakin kunnissa luomua on jo 15-20 prosenttia.

Ruotsissa aiotaan laatia luomualalle kehittämissuunnitelma yhdessä eri toimijoiden kanssa. Hallitus pyrkii yksinkertaistamaan EU:n luomusäädöksiä, ja luomutuki ja ympäristötuki sovelletaan tukemaan uutta tavoitetta vuodesta 2007 lähtien. Myös luomututkimusta tuetaan ja budjettiin varataan vuosittain 1,5 miljoonan euron lisärahoitus luomun menekinedistämistoimiin.