Ravitsemustutkimukseen iso potti

Suomen Akatemia on myöntänyt seitsemän miljoonan euron rahoituksen uudelleRavitsemus, elintarvikkeet ja terveys (ELVIRA) -tutkimusohjelmalle. Vuoteen2010 asti kestävän ohjelman rahoitukseen osallistuu lisäksi Tekes ja maa-ja metsätalousministeriö. Ohjelman hankerahoitus on parhaillaan tutkijoidenhaettavissa.

ELVIRA-ohjelma tähtää korkeatasoisen, innovatiivisen uuden tutkimustiedontuottamiseen. Tutkimustieto toimisi kuluttajan terveellisten jaturvallisten elintarvikevalintojen pohjana. Monitieteinen tutkimusohjelmakattaa lähes koko ketjun alkaen luonnossa tai maataloudessa tuotetuistaraaka-aineista elintarviketeollisuuden tuotantoprosesseihin ja tuotteisiin,elintarvikkeiden ja niiden ainesosien turvallisuuteen jaterveysvaikutuksiin sekä erilaisiin kuluttajien käyttäytymiseen liittyviintekijöihin saakka.

Ohjelman läpikäyvä teema on terveys: kuinka hyvällä ravitsemuksella voidaanluoda ja ylläpitää terveyttä ja hyvinvointia, kuinka hyvää ravitsemustatukevia elintarvikkeita voidaan kehittää ja niiden saatavuutta parantaa,kuinka kuluttajia voidaan ohjata valitsemaan viisaasti laajastaelintarvikevalikoimasta ja kuinka voidaan taata elintarvikkeidenturvallisuusvaatimukset.

Suomen Akatemian ohjelmapäällikkö SIRPA NUOTION mukaan tutkimusohjelmanyhtenä tavoitteena on luoda tieteenalarajoja ylittäviä yhteistyöverkostojaeri organisaatioiden välillä ja niiden sisällä. Samoin pyritään lisäämääntiedonkulkua ja yhteistyötä tiedeyhteisön, yritysten ja viranomaistenvälillä.