Marjojen torjunta-ainejäämät sallituissa rajoissa

Marjoista ja aamiaisviljavalmisteista löydettiin Elintarvikeviraston teettämissä tutkimuksissa useiden torjunta-aineiden jäämiä. Viraston mukaan tuotteet ovat kuitenkin määräystenmukaisia lukuun ottamatta yhtä mansikkanäytettä, jossa todettiin jäämiä Suomessa kielletystä vinklotsoliini-nimisestä torjunta-aineesta.

Torjunta-aineiden jäämiä tutkittiin 116 kasviperäisestä elintarvikkeesta. Näytteet otettiin pakkaamoilta, myyntipaikoilta ja suoraan maatiloilta.

Kotimaisia mansikka-, musta- ja punaherukka- ja vadelmanäytteitä tutkittiin yhteensä 22 kappaletta. Näytteistä tutkittiin 174 eri torjunta-aineen jäämiä. Mansikkanäytteistä 88 prosenttia sisälsi yhden tai useamman torjunta-aineen jäämiä. Yleisimmin esiintynyt aine oli mansikan harmaahomeen torjuntaan käytettävä tolyylifluanidi, jota löytyi 13 näytteestä.

Kahdesta herukkanäytteestä löytyi pieniä määriä tolyylifluanidia, mutta vadelmanäytteestä jäämiä ei löytynyt. Kaikki todetut jäämät olivat selkeästi alle sallittujen enimmäismäärien, mutta yhdestä mansikkanäytteestä löytyi pieni määrä vinklotsoliinia, jonka käyttö on Suomessa kielletty.

Jäämiä tutkittiin myös kotimaisista kurkuista, pavuista, pinaatista, perunasta ja porkkanasta sekä lastenruuista. Näissä näytteissä ei torjunta-aineiden jäämiä ollut.

Aamiaisviljavalmisteissa ei määräystenvastaisuutta

Torjunta-ainejäämiä tutkittiin myös 40 erilaisesta aamiaisviljavalmisteesta. Näytteistä 24 oli myslejä ja 16 muita aamiaisviljavalmisteita. Näytteistä tutkittiin yhteensä 213 eri torjunta-aineen jäämiä.

Näytteistä 80 prosenttia sisälsi yhden tai useamman torjunta-aineen jäämiä. Todettuja eri torjunta-aineita oli 10. Erityisesti viljoille mutta myös hedelmäpuille kasvunsääteenä käytettävän klormekvatin jäämiä löytyi 80 prosentista näytteistä. Muut todetut torjunta-aineet olivat kasvitautien ja tuhohyönteisten torjunta-aineita. Kaikki tuotteet olivat kuitenkin määräystenmukaisia.

Elintarvikevirasto teetätti jäämätutkimukset Tullilaboratoriossa. Vuoden 2005 valtakunnalliset torjunta-ainejäämävalvonnan tulokset valmistuvat syksyllä, ja ne julkaistaan raporttina.