Ruokohelvestä tietopaketti netissä

Ruokohelvestä energiaa -www-sivusto on julkaistu. Sivuilla kerrotaan kattavasti ruokohelvestä, sen viljelystä, käytöstä voimaloissa ja tutkimuksesta. – Viljelystä kiinnostunut löytää sekä ruokohelven siementoimittajat, urakoitsijat että ostajat samasta paikasta. Koko ketju on edustettuna, kertoo projektipäällikkö Mikko Aalto.

Viljelykasvina ruokohelpi on suhteellisen vähätöinen ja kiinteiltä kustannuksiltaan edullinen. – Ruokohelven viljelyssä kylvöä edeltävien toimien sekä ensimmäisen vuoden rikkakasvitorjunnan onnistuminen on ratkaisevaa viljelmän onnistumiselle. Siksi pyrimme ohjeistamaan viljelyn aloittamisen huolella.

Alkutoimenpiteiden lisäksi erityistä huomiota täytyy kiinnittää korjuukoneiden säätöihin ja korjuussa käytettäviin työtapoihin. Väärillä toimenpiteillä tappiot voivat nousta erittäin suuriksi, minkä vuoksi MTT:n kehittää nykyistä parempaa korjuutekniikkaa. Internet-sivuston avulla tutkimustulokset saadaan nopeasti kaikkien toimijoiden hyödynnettäviksi.

Sopimusviljelyssä toimiva yhteistyö ratkaisee

Ruokohelven viljely on sopimusviljelyä energiakäyttöön. Viljelystä kiinnostuneen kannattaa ensimmäiseksi selvittää kenen kanssa voi tehdä viljelysopimuksen. Keskeisimmät ruokohelven ostajat löytyvät uusilta www-sivuilta, ja lisää ostajia ja käyttäjiä on lähtemässä mukaan toimintaan.

Ruokohelpiviljelmä perustetaan pitkäksi ajaksi ja satoa korjataan jopa yli kymmenen vuoden ajan. Kasvuston pitkä kiertoaika ja maltillinen lannoitus on otettava huomioon viljelyn kannattavuutta laskettaessa. Suurimmat kustannukset aiheutuvat korjuusta. – Ruokohelven lopullinen tuottajahinta vaihtelee huomattavasti helven laadusta, ostajasta ja viljelmän sijainnista riippuen, Aalto selvittää.

Myöskään ruokohelven viljelyn laajaa tutkimusta ei ole unohdettu. Viljelyoppaan lisäksi sivuilta löytyy runsaasti linkkejä MTT:ssä tehtyihin tutkimuksiin. Osa materiaalista on saatavilla myös ruotsinkielisenä.

Sivusto on toteutettu MTT Ylistaron ”Ruokohelvestä energiaa”- ja ”Ruokohelvestä energiaa Keski-Pohjanmaalla” -hankkeiden ja MTT:n ruokohelpitutkijoiden yhteistyönä.